Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Ni gure raba nüne ño kä jutobiti jabe?

Kukwe nieta Bibliabätä mäträkäre nitre gurebätä ne kwe nünandre kä jutobiti kwetre jabe ye kwin ñobätä ñan aune ye kite Jehová, ni ja mika gure Ükatekä yekri. Tä ni dimike ja töi mike kwin ja kräke kwärikwäri nünankäre kwin ni muko ben, aune kukwe meden ñaka raba ni mike nüne kwin jabe yebätä tä ni mike mokre, ne madakäre ni rabadre blite kwin ni muko ben drieta kwe nie. (Mäkwe ñäkä Colosenses 3:8-10, 12-14 yebätä.)

Ni gure rabadre ja mike ütiäte kwärikwäri. Ni gure kräke Ngöbökwe kukwe ükaninte ye erere nuaindre kwetre angwane, raba nüne kä jutobiti jabe. (Mäkwe ñäkä Colosenses 3:18, 19 yebätä.)

¿Dreta nitre gure mike nüne raire jabe?

Nitre gure tä ja tarere ye ngwane raba nüne jankunu jabe. Ja taredre ño ye Ngöböta driere nie. Niara aune Monsoi, Jesukristo, ye ja taredre bökän bämikaka metre. (Mäkwe ñäkä 1 Juan 4:7, 8, 19 yebätä.)

Ngöbökwe ja mika gure ükaninte, ye erere ni brare gure aune meri gure rabadre mike tuin jai angwane, nünain keteitibe kwetre jabe. Ni gure rabadre nüne kärekäre jabe ie Ngöbö tö, ne kwe niaratre ja mräkäre rabadre nüne kwin jabe. Niarakwe ni brare aune meri sribebare ne kwe rabadre ja dimike kwärikwäri. Ne madakäre, sribebare kwe ja bä kwrere, ye abokän raba ni mada tarere niara erere ye meden gärätä. (Mäkwe ñäkä Génesis 1:27 aune 2:18, 24 yebätä.)