Känändre nekänti

Indice yete känändre

 BIBLIA NIARA TÖI KWITANI

“Ti nämä dre nuainne yebätä ti jataba töbike”

“Ti nämä dre nuainne yebätä ti jataba töbike”
  • DÄREBARE: 1941

  • JUTA: AUSTRALIA

  • KUKWE MADA: NÄMENE SÖ DUEN AUNE DÖ ÑAIN KRUBÄTE

TIKWE JA NGWANI KRÖRÖ:

Ti ririabare Warialda (Nueva Gales del Sur) yekänti. Kä yekänti obeja aune nibi krubäte, bätä nura aune jondron mada mada kwetadre nökata. Ne madakäre, kä ye ñaka kämekäme aune ni mada nuain ñaka tare kä yekänti.

Nun ni jätä jai akwa ti abokän bäri umbre, aisete kä nämä 13 tibiti ye ngwane ti jataba sribire ti mräkätre dimikakäre. Ti jataba sribire jondron nire ngüba käi yekänti aune ti nämä jondron kwetadre nökö, ñobätä ñan aune tikwe ñaka ja tötikabare krubäte kwelate. Kä rababa 15 tibiti ngwane ti rababara ganane aune ti nämä mädä mike jäme.

Jondron nire ngüba käi o jondron kwetadre nöka käi yekänti ti nämä sribire angwane kukwe kwin nämä nemen tikwe aune kukwe ruäre ben ti nämä ja tuin. Ti nämä sribire ye nämä kä mike juto tibätä aune ja nämä nemen ruin kwin tie kä yekänti. Ti nämä nemen täkäni ñukwä trä käi deu aune dere murie tipo nämä mate tibätä bätä kä rä juanka nämä rä mane tibiti ye ngwane ti nämä nikren sö aune muke kwati krubäte kwinta yebätä. Ni iti käkwe jondron bä nuäre ye jökrä sribebare abokänbätä ti nämä töbike. Akwa, nitre töi käme ye ngätäite ti nämä arato. Nitre mada sribikä ye nämä ñäke kämekäme aune nämä sö duen krubäte, aisete ti jataba ye erere nuainne arato.

Kä rababa 18 tibiti ye ngwane ti rikaba nüne Sydney. Tikwe ja kä bianba nänkäre rübätä, akwa tikwe ñaka ja tötikabare krubäte yebätä ñaka ti ka ngäbitiba. Sribi kwanba tie aune kä kwati tikwe nünanba jutate. Kä yekänti nitre testiko Jehovakwe yebe tikwe blitaba kena. Niaratre ti nübaiba gätäte yebätä ti janama aune kukwe metre drie nämä yete rükaba gare tie.

Akwa, ye bitikäre ti rikabata ja käite. Tikwe nünanba kä Goondiwindi (Queensland) yekänti. Yete sribi kwanba tie, ti ja mikaba gure aune ti jataba dö ñain arato.

 Monso rababa nibu nunkwe. Niaratre därebare ye bitikäre ti nämä dre nuainne yebätä ti jataba töbike. Gätäte kukwe kädrieba Sydney ye tikwe kukwe nuaba ye rükabata törö tie aune tikwe ja töi mikaba kukwe nuainne ja käne.

Täräkwata Ni Mikaka Mokre sribebare mekerabe ye kwanba tie. Sukursal nitre testiko Jehovakwe juta Australia yekänti, ye nemenkä medente ye nämä täräkwata yebätä, aisete tikwe kukwe juanba ja di käräkäre. Ye bitikäre, ni Testiko jäme aune ni mada tarere rükaba ti känti aune ti jataba ja tötike Bibliabätä ben.

BIBLIAKWE TI TÖI KWITANI ÑO:

Ti jataba ja tötike Bibliabätä ye ngwane, tikwe ja töi kwitadre ye jataba nüke gare tie. Bersikulo keteiti Bibliabätä mataba ti brukwäte: ye 2 Corintios 7:1, bersikulo ye tä ni töi mike “jändrän jökrä käta ni mike käme” ye tuenmetre.

Tikwe ja töi mikaba kwatibe ñaka dö ñain krubäte aune sö duen. Ñaka rababa nuäre tuanemetre ti kräke, ñobätä ñan aune ti nämä nuainne krubäte. Akwa tikwe ja töi mikaba kwatibe ja nire tikwe yebiti kä ngwen juto Ngöböbätä. Kukwe nieta Romanos 12:2 (TNM) ye tikwe mikaba täte käkwe ti di mikaba krubäte, texto ye tä niere: “Ñaka ja töi kwitamana jondron kä nebätä yei, ñakare aune mun rabadre ja töi ükete kwin”. Kukwe ye tuanmetrekäre tikwe ja töi kwitadre aune kukwe ye tuin ño Ngöböi ye erere tikwe mikadre tuin jai rükaba gare tie: jondron käme krubäte ye kwrere. Niara ti dimikani ye köböire tikwe kukwe ye tuanmetreba.

“Kukwe ye tuanmetrekäre tikwe ja töi kwitadre, rükaba gare tie”

Akwa, ñäkä käme ye ñaka rababa nuäre tuanemetre ti kräke. “Munkwe ñan blita kämekäme” nieta Efesios 4:29, ye nämenena gare tie, akwa kä rikaba raire ta angwane tikwe kukwe ye tuanmetreba. Tikwe töbikatariba Isaías 40:26 yebätä yekwe ti dimikaba. Muke kwinta yebätä, bersikulo ye tä niere: “Nikren kwinta. ¿Nirekwe jondron ye sribebare? Ye Ni jondron ye kwatire kwatire jie ngwanka número meden kwe ye ererebätä, niara tä jondron ye jökrä kädeke. Dite krubäte ye köböire tä nuainne, ñobätä ñan aune niara ye dite krubäte arato, sribebare täte kwe”. Ngöbökwe jondron jökrä sribebare ja die yebiti, yebätä raba ja di bien tie ja töi kwitakäre aune mikakäre täte ti nämä nütüre. Ti nämä orasion nuainne krubäte aune ja di ngwen ye köböire ñäkä käme ye tikwe tuanmetreba.

KUKWE KWIN NAMANI TIKWE:

Jondron nire ngüba käi aune nura nöka käi yekänti ti nämä sribire aune kä yekänti nitre ñaka nämä nüne kwati, yebätä blitadre ño ni madabe ye ñaka nämä gare kwin tie. Akwa, nitre testiko Jehovakwe nämä gätä nuainne yete ti tötikaba, ye köböire blita rababa gare kwin tie ni madabe. Ne madakäre, ti tötikaba ye köböire blitadre ño ni madabe kukwe kwin Gobran Ngöbökwe yebätä ye rababa gare tie (Mateo 6:9, 10; 24:14).

Bitinkä ti kädekani ni umbre konkrekasionte. Tita ja di ngwen ja mräkätre kukwebätä tibe dimike ye ütiäte krubäte ti kräke. Akwa ti aune ti muko tare tikwe bätä monsotre nuäre nunkwe yebe tita Jehová mike täte gwairebe ye abokän kukwe bäri kwin tä tikwe.

Ti ñaka ja tötikabare krubäte kwelate abokän ie Jehová namani gare yebätä tita debe bien ie (Isaías 54:13). Kukwe nieta Proverbios 10:22 ye tita mike era jai ja brukwä tätebiti: “Jehovata kukwe kwin mike nemen bare ye köböire kukwe keta kabre tä nemen nikwe”. Ti aune ti mräkätre nun töita kwatibe ja tötikakäre jankunu Jehovabätä aune mikakäre täte kärekäre.