Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Ngöböta orasion ye jökrä kukwe nuin?

Ngöböta nitre kä jökräbiti tibien ye kukwe nuin (Salmo 145:18, 19). Kukwe meden meden tä ni ngwen töbike ye nikwe niedre ie nieta Bibliakwe (Filipenses 4:6, 7). Akwa, orasion ruäre nuainta abokän ñaka nemen tuin kwin ie, ñodre kukwe keteitibe nieta bä kabre. (Mäkwe ñäkä Mateo 6:7 yebätä.)

Nire nire ñaka tö niara kukwei mikai täte abokän tä orasion nuainne ye niara ñaka kukwe nuin (Proverbios 28:9). Ñodre, kirabe nitre Israel nämene ni mada murie kete ye ñaka kukwe nuabare kwe. Mikata gare erere, ni kukwe nuadre kwe yekäre nikwe kukwe ruäre mikadre täte. (Mäkwe ñäkä Isaías 1:15 yebätä.)

¿Nikwe dre nuaindre ne kwe Ngöbökwe ni kukwe nuadre?

Ni ñaka tödeke angwane, Ngöbö ñaka raba ni kukwe nuin (Santiago 1:5, 6). Ngöbö tärä aune töita nibätä ye tädre gare metre nie. Ye mikakäre gare jai, nikwe ja tötikadre Kukwe kwe yebätä, ñobätä ñan aune kukwe mikata garebätä ye köböire nita nemen tödeke. (Mäkwe ñäkä Hebreos 11:1, 6 yebätä.)

Arato nikwe oradre ja brukwä tätebiti aune töi bobrebiti Jesukwe nuainbare erere (Lucas 22:41, 42). Ye medenbätä, Ngöbökwe dre nuaindre ye ni ñaka rabadre niere ie, ñakare aune nikwe ja di ngwandre kukwe ribeta nuaindre kwe nie ye mike nüke gare jai. ¿Nikwe nuaindre ño? Nikwe ñäkädre Bibliabätä. Ye erere nikwe nuaindi angwane, nikwe orasion nuaindi niara tö ie ye ererebätä. (Mäkwe ñäkä 1 Juan 5:14 yebätä.)