Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Ni raba nüne kärekäre?

¿Ngöbökwe dre nuainbare ni mikakäre kwäre gata yebätä?

Adán, ni brare kena, nünanbare kä kwati krubäte te; akwa, jatani umbre aune krütani. Ye ngwane ja känenkäre, nitre tä kukwe keta kabre nuainne ni kite umbre aune gata ye diankakäre, akwa ñaka nemen bare ietre. ¿Ñobätä? Ni ngite yebätä. Adán ñaka Ngöbö kukwei mikani täte yebätä krütani, aune ngite namani nibiti köböite ye erere tä nemen bare nibätä arato. (Mäkwe ñäkä Génesis 5:5 aune Romanos 5:12 yebätä.)

Nikwe nünandre kärekäre yekäre ni iti käkwe ni kökadretari (Job 33:24, 25). Ni kökatarita ye abokän ni ngite ütiä bianta mikakäreta kwäre; ye erere ni ütiä biani ni mikakäreta kwäre gata yebätä (Éxodo 21:29, 30). Jesukwe ja nire biani ni kökatarikäreta. (Mäkwe ñäkä Juan 3:16 yebätä.)

¿Ñokänti ni raba nüne kärekäre?

Ni jökrä ñan rabai kwäre bren aune gata yebätä. Adán erere, nitre ñaka Ngöbö kukwei mike täte yekwe ja nire ñaka rabai. Nitrebiti ngite juain ta ye aibe käkwe nünain kärekäre. (Mäkwe ñäkä Isaías 33:24 aune 35:3-6 yebätä.)

Ngite juandre ta nibiti yekäre, nikwe kukwe diandre nuaindre jai. Nikwe ja tötikadre Bibliabätä Ngöbö mikakäre gare jai. Biblia tä ni dimike nüne bäri kwin, tä ni dimike ne kwe Ngöbökwe ni kadre ngäbiti aune ye köböire ja nire käre raba nemen nikwe. (Mäkwe ñäkä Juan 17:3, Ngöbö Täräe, aune Hechos 3:19 yebätä.)