Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Tö ngwan raba iglesia ruäre ie?

¿Tö ngwan raba iglesia ruäre ie?

Iglesia keteiti mä ngökabarera angwane, yebätä mä ñaka niena tö ngwen iglesia jökrä ie. Akwa iglesia tärä abokän ie mä raba tö ngwen metre ye rabadre gare kwin mäi. Jesús nämene Kä tibienbätä ye ngwane, nitre braibe ja tötikaka ben dianinkä kwe aune nünandre kwetre kukwe Ngöbökwe ye ererebätä driebare kwe ietre. Nitre ja tötikaka metre Kristobe ye täbe kä nengwane, niaratre tä ja di ngwen ja brukwä tätebiti nüne kukwe ükaninte ni kristiano kräke ye ererebätä. ¿Ye abokän nire nire?

Estelle, kädrite käne tä niere: “Ti jataba ja tötike Bibliabätä nitre testiko Jehovakwe ben angwane, kukwe nieta Bibliabätä jataba nüke gare tie. ¡Juan 8:32 yebätä kukwe nieta ye metre: ‘Kukwe metre rabai gare mun ie. Kukwe metrebiti mun rabai kwäre’!”. (Ngöbö Täräe, tärä okwä ükaninte).

Ray tä mike gare arato: “Ngöbö ñaka ni mike ja tare nike ye nitre testiko Jehovakwe driebare Biblia yebiti tie. Aune kukwe ütiätebätä tä ni tuenmetre ja tare nike, akwa gwäune kukwe ye diainkä kwe tä käbämike”.

Nitre jökrä bäsi ñaka ja ngwen kwin yebätä ñaka nemen nuäre ni kräke kukwe kwin nuainkäre ye nikwe mikadre nüke gare jai, akwa kukwe kwin nuain raba. Nitre kwati tö ja dimikamana Biblia mike nüke gare jai aune kukwe drietabätä ye erere nuainne. Ye medenbätä, kä jökräbiti tibien bämän kratire kratire nitre testiko Jehovakwe tätre nitre kwati krubäte tötike gwi Bibliabätä aune ñaka ütiä kärere ietre. Dre drieta erametre Bibliakwe ye nitre kwati tä mike gare jai, tätre nökrö ni Ni Sribekä ye ken aune tätre nüne kä jutobiti. *

¿Ñobätä nitre testiko Jehovakwe tä tö ngwen kukwe mikata täte kwetre yei ye mä raba mikamana gare jai ietre?

Mäkwe blitata bentre angwane, ¿ñobätä tätre tö ngwen kukwe mikata täte kwetre yei ye mä raba mikamana gare jai ietre? Tätre kukwe meden meden driere aune tätre ja ngwen ño ye mäkwe mika gare jai biti iglesia tärä abokän ie mä raba tö ngwen o ñakare ye mä raba niere.

^ párr. 5 Kukwe ye mikata gare bäri tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? yebätä, nitre testiko Jehovakwe sribebare.