Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Tö ngwan raba iglesia ie? Ja ngwan kwin

¿Tö ngwan raba iglesia ie? Ja ngwan kwin

Silvia, nitre umbre ngübaka, tä niere: “Nitre kwati krubäte nämä ja bien nänkä iglesiate yebe ti nämä näin kwela kri yete, akwa ñaka nämä kukwe kwin nuainne exámenes nuain nämä ye ngwane aune nämä droga duen. Iglesia ñaka nämene dimike jire”.

Lionel, tä niere: “Nitre sribikä tibe tä nemen bren yebätä ñaka nemen sribire nieta kwetre akwa ye ñaka metre. Iglesia ye jondron sribebare bä nuäre kribiti (o krinkwatabiti) abokän tä mikani jerekäbe tuadre ye kwrere tä niaratre kräke”.

Iglesia ye ñaka bäsi nitre dimike ja ngwankäre kwin. Nitre ye kwati “tödekaka era metre Jesubti, kwrere jire ja bä mika[ta] kwetre akwa, tä[tre] kukwe nuene kämekäme, yebtä abko Ngöbö di kri mika[ta] ngwarbe kwetre” (2 Timoteo 3:5). Nitre ji ngwanka iglesiate ñaka tä kukwe kwin bämike niaratre käne aune ñaka kukwe Bibliabätä yebiti jie ngwen ja ngwankäre kwin. Yebätä nitre kwati ye tätre nütüre niaratre tä nüne ño ye Ngöbö ñaka töibikaire jire.

¿DRE DRIETA BIBLIAKWE?

Jata nemen ruin ño Ngöböi aune nita ja ngwen ño ye ütiäte kräke mikata gare Bibliakwe. Nitre Israel nämene ja mike rüere ye ngwane “nämenentre mike ulire” (Salmo 78:40). Akwa, nire ie jata nemen ruin ngite kukwe käme nuain nämene kwe yebätä aune tä ja töi kwite bökän “ye abko käita neme bäri nuäre [...] kä käinbti” (Lucas 15:7). Ni Rün kä kwinbiti töi meden meden kwin ye nita mike tuin ütiäte jai angwane, nita tarere bäri aune ye tä ni töi mike dre tareta kwe ye tarere bätä dre kräke niara brukwä ye kräke ni brukwäta arato (Amós 5:15).

¿NITRE TESTIKO JEHOVAKWE TÄ DRE NUAINNE?

Periódico The Deseret News, de Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) yebätä mikani gare, nitre testiko Jehovakwe “tätre ja mäke kwin mräkätre ben aune tätre nitre mada dimike ja mike sribikä aune ja ngwen metre”. Periódico yebätä mikani gare arato: “Nitre nänkä bentre ye tä kukwe ja ngwankäre kwin ye mike täte metre. Sö duata, dö ña krubäte, droga dua, jakata ngwianbätä, nitre nemen kämekäme krubäte jabe aune ni brare o meri ja erebe nemen jabe ye ñaka ni mike ja mäke Ngöböbe ye gare kwin ietre”.

¿Nitre ji ngwanka iglesiate yekwe nitre nänkä bentre ye dimikanina ja ngwen kwin?

¿Ngöbö töita ño namani gare nitre Testiko ie ye käkwe niaratre dimikanina ño? Silvia tä niere: “Nitre umbre ngübakäi ye jökrä känti gota krubäte. Nitre raba ni töi mike kukwe ye nuainne arato. Akwa kukwe nuainta ye tuin ño Jehovai * ye kätä ti dimike ñaka nuainne. Kätä juto tibätä aune ti töita jäme ye ti raba niere.” Kukwe Ngöbökwe ererebätä Silvia tä nüne ye tä dimike nüne kwin ye gare metre ie.

^ párr. 9 Jehová ye Ngöbö kä nieta Bibliakwe.