Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITRE RÜNE AUNE MONSOTRE KRÄKE

¿Ni kukwe käme nuainkä yebätä dre drieta nie?

¿Ni kukwe käme nuainkä yebätä dre drieta nie?

Nitre bämikani yekänti Jesús tuin blite ni kukwe käme nuainkä ben. Ni yekwe kukwe keta kabre käme nuainbare yebätä tä ulire aune tä ribere Jesús ie: “Mä rabai gobrane angwane mäkwe ti ngwan törö jai”. ¿Jesús tä dre niere ie gare mäi? *... Tä kukwe ne käbämike ie: “Erametre tita niere matare mäi: Mä täi tibe Kä Bä Nuäre yete”.

¿Kä Bä Nuäre ye rabai ño raba ruin mäi?... Ni rabadre bämike kwin ja töite yekäre, Ngöbökwe kä sribebare ni rün kena Adán aune ni meye kena Eva kräke yebätä ani blite. ¿Kä ye nämene ükaninte medente? ¿Kä kwinbiti, o Kä tibienbätä?...

Nämene Kä tibienbätä. Ye medenbätä, ni kukwe käme nuainkä tädre nüne “Kä Bä Nuäre yete” ye nikwe bämikadre ja töite angwane, kä nekänti tädre nüne ni rabadre bämike ja töite, Kä tibien kwitai bä nuäre yete. ¿Aune ye rabai ño?... Ani mike gare jai.

Ngöbökwe ‘jardín Edén’ sribebare nieta Bibliakwe aune yete Adán aune Eva mikani nüne kwe. Kä ye nämene bä nuäre krubäte, ¿ñan ererea?... Kä mada bä nuäre raba nüke mä töite yebiti ta kä ye nämene bäri bä nuäre ni raba niere.

¿Nibi tuin ño mäi? ¿Ni kukwe käme nuainkä ja töi kwitani ja mikani ngite kwe yebätä yebe Jesús täi Kä tibienbätä nete?... Ñakare, Jesús täi kä kwinbiti, Kä tibien rabai bä nuäre yebiti täi gobrane. Jesús täi ni kukwe käme nuainkä yebe niebare kwe ye abokän gaikröta kwe aune jondron kwin nuaindi kwe kräke meden gäräbare kwe. Akwa ¿ñobätä Jesukwe ni kukwe käme nuainkä ye tuainmetre nüne Kä Bä Nuäre yete?...

Erametre ni yekwe kukwe käme krubäte nuainbare. Akwa niara ñan aibe käkwe kukwe käme  nuainbare. Kä tibienbätä nitre kwati krubäte nünanbarera abokän kwe kukwe käme nuainbare. Nitre jökrä bäsi ye ñaka dimikani Jehová mike gare jai aune niara tö namani dre nuainmana ietre ye ñaka driebare ietre yebätä kukwe käme nuainbare kwetre.

Ye medenbätä, nitre kwati ye gaikröta Kä tibienbätä, aune Jesús namanina krütadre ye ngwane blitabare kwe ni kukwe käme nuainkä ben ye täi nitre ye ngätäite arato. Kä ye ngwane Jehová töita ño ye rabai gare ietre aune rabai tare kwetre o ñakare ye bämikai kwetre.

¿Ngöbö rabai tare kwetre ye bämikai ño kwetre gare mäi?... Rabai mike täte. Kä Bä Nuäre yete nitre jökrä ja tarere kwärikwäri aune Jehová tarere ye ngätäite nünain, ¡ye kwin krubäte!

Ñäkädre Bibliabätä

^ párr. 3 Mätä ñäke täräbätä monso chi ie angwane, mäkwe ja kukwe mika nünenkä punto komä yekänti aune mäkwe tuanmetre blite.