Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Ngite nikwe ye juan raba ta nibiti?

Kä mikadre juto Ngöböbätä ye nuäre nuaindre

Ni kä tibienbätä ye ngite Biblia tä driere nie. Adán, ni rün kena käkwe ja mikani ngite ye erere ni jökrä ja mike ngite. Ye medenbätä, ruäre ngwane nita kukwe käme nuainne aune ye bitikäre kukwe nuainta nikwe yebätä nita nemen ja töi kwiteta. Ngöbö Monsoi, Jesukristo, käkwe ja nire biani murie ketadre ngite nikwe ütiä biankäre. Niara murie ketani ye köböire ngite juanta ta nibiti. Ye jondron kwin Ngöbökwe biani nie (Mäkwe ñäkä Romanos 3:23, 24 yebätä.)

Nitre ruäre tä kukwe käme krubäte nuainne ye ngwane tätre ngwentari jai ja känenkäre Ngöbökwe ngite juain ta bititre o ñakare. Biblia tä mike gare metre: “Ngöbö Odei Jesu [...], ja därie ianinte nikrä kwe, ye köböire Ngöböta ni ngite bätete jökrä nibtä” (1 Juan 1:7). Nikwe kukwe käme krubäte nuaindi akwa nikwe ja töi kwitai ja brukwä tätebiti kukwe yebätä angwane, Jehová tä kä jutobiti ngite juen ta nibiti. (Mäkwe ñäkä Isaías 1:18 yebätä.)

¿Nikwe dre nuaindre ne kwe Ngöbökwe ngite juandre ta nibiti?

Jehovakwe ngite juandre ta nibiti ie ni tö angwane, nikwe niara mikadre gare jai: kukwe nuainta kwe ye nikwe mikadre nüke gare jai, tä mäträre nibätä aune kukwe ükaninte kwe mikadre täte ye mikadre nüke gare jai (Juan 17:3). Nire nire tä ja töi kwite ngite kwe yebätä aune tä ja di ngwen ja töi ükatekäre yebiti Jehová tä töi kwinbiti ngite juen ta. (Mäkwe ñäkä Hechos 3:19 yebätä.)

Kä mikadre juto Ngöböbätä ye nuäre nuaindre. Ni ngite ye gare ie. Jehová ye töi kwin aune ni mike tuin bobre jai. Mäkwe dre nuaindre ne kwe niarakwe mä kadre ngäbiti ye kukwe ne tä mä töi mike mike nüke gare bäri kwin jai, ¿ñan ererea? (Mäkwe ñäkä Salmo 103:13, 14 yebätä.)