Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NÖKRÖ NGÖBÖ KEN

¿Erametre Ngöbö töita nibätä?

¿Erametre Ngöbö töita nibätä?

Meri iti nämene nütüre Jehová töi ñaka rabai jirebätä ye käkwe kukwe ne niebare: “Ti ñaka ütiäte jire nemen ruin tie ye kukwe bäri kri ben tita ja tuin.” ¿Ruäre ngwane ja tärä nemen ruin ye erere mäi? Ye erere angwane, mä tärä kukwe ne erere ngwentari jai: “¿Erametre Ngöbö töita tibätä?”. Jän, niara töita mäbätä, aune Jesukwe kukwe niebare ne tä mike gare metre. (Mäkwe ñäkä Juan 6:44 yebätä.)

Jehová töi ño aune ja ngwen ño ye Jesús aibe ie nüke gare bäri kwin (Lucas 10:22). ¿Kukwe nebätä niarakwe dre niebare? “Ti Rün käkwe ti juani, ye ñan jatadre ni ngwena tie angwane, ni ñan jatadre jire iti ja töi jenbti tie.” Erametre, Jehovakwe ni töi mikadre näin ja kokwäre ye aibe köböire, ni raba nemen ja tötikaka Jesukwe aune, Jehová ni Rün kä kwinbiti mike täte (2 Tesalonicenses 2:13). Kukwe ne rükai gare nie angwane, Ngöbö töita ni itire itirebätä ye rabai gare bäri kwin nie.

¿Ngöbökwe ni töi mikadre näin ja kokwäre nieta ye dre gärätä metrere? Kukwe griekore abokän kwitata “jatadre ni ngwena” ye gwa kradete jäkätä tibienta ye kwrere bämikata (Juan 21:6, 11). ¿Kukwe ye tä mike gare Jehová tä ni jäke tibienta, o tä ni töi mike ja dibiti niara mike täte? Ñakare. Ni törbadre dre diain nuaindre jai ye erere kräke niarakwe ni töi mikani; niara ñaka tä ni brukwä mike ja dibiti kukwe yebätä (Deuteronomio 30:19, 20). Ni kukwe Bibliabätä mikaka gare käkwe kukwe ne niebare: “Ni brukwä ye tika raba teri aibe, tika ñaka raba jubärekri”. Nitre tä juto biare ja brukwä üaire tikakäre Jehovai ye känänta kwe nitre kwati krubäte kä tibienbätä ye ngätäite (1 Crónicas 28:9). Aune ni ye erere tä kwen ie angwane, erametre tä kukwe ñan tuabare nuainne.

Ni iti brukwä tä juto biare Jehová mikakäre täte ye tä nemen gare ie angwane, niara tä töi mike jäme nänkäre ja kokwäre (Hechos 13:48). ¿Tä nuainne ño? Tä nuainne kukwe kwin drieta yebiti, kukwe ye mikata gare ngwärere nitre yei, aune tä nuainne üai deme kwe yebiti, abokän kätä dimike kukwe metre Bibliabätä ye mike nüke gare jai aune nuainne (1 Corintios 2:11, 12). Ngöbökwe ñaka ni dimikadre akräke ni ñaka rabadre jire niara mike täte aune ni ñaka rabadre jire ja tötikaka Jesukwe.

“Ni brukwä ye tika raba teri aibe, tika ñaka raba jubärekri”

¿Jesús kukwe niebare tä tikani Juan 6:44 ye tä dre driere nie Jehová yebätä? Tä mike gare nie, nitre brukwäte kukwe kwin tä tuin ie ye ngwane tä töi mike näin ja kokwäre aune tä ja töi mike nitre ye itire itirebätä. Meri kädrite kena ie kukwe metre kwin ne namani gare ye käkwe töi mikani jäme. Niara tä mike gare: “Jehová mikadre täte ye jondron bäri ütiäte raba nemen nikwe. Niarakwe ti dianinkä niara mikakäre täte akräke, ti ütiäte niara kräke”. Kukwe metre ne käkwe mä töi mikadre ja brukwä ye tike Ngöböi ie nun tö arato.

Kukwe Bibliabätä dianinkä ñäkäkäre sö ne kräke:

Lucas 22 nemen Juan 16