Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe tare tä nakainkä (dobo kri aune kukwe mada tare): ¿ye tä mike gare Ngöbö ni mikaka ja tare nike?

Kukwe tare tä nakainkä (dobo kri aune kukwe mada tare): ¿ye tä mike gare Ngöbö ni mikaka ja tare nike?

NITRE RUÄRE TÄ NIERE: “Dobo kri aune kukwe mada tare ye Ngöböta tuenmetre nakainkä ñobätä ñan aune niara tä ni jökrä gobraine; ye medenbätä niara ye ni mikaka ja tare nike”.

BIBLIA TÄ NIERE: “Kä ngöi jökrä tä Diablu kisete” (1 Juan 5:19, Ngöbö Täräe [NGT], tärä okwä ükaninte). Biblia tä niere, “Diablu”, o ni käme, ye Satana (Mateo 13:19; Marcos 4:15). ¿Ye töbikata ñaka metre? Töbike kukwe nebätä: ni kä jökräbiti tibien tä Satana kisete, ye köböite raba ni töi mike ja aibebätä, jondron ni madakwe tuabätä jakwe aune ni töi mike ñaka kwin ja erere. Ñobätä ni kä nebätä ye tä kä tibien juen ngwarbe ye kukwe ne raba ni dimike mike gare ni madai ¿ñan ererea? Nitre ja tötikaka krikri kwati tä mike gare kä tibien ngüba ñaka kwin ye köböite dobo kri o kukwe mada tare tä nakainkä, niaratre tä kukwe ye mike nemen bare, juen bäri ngwarbe o ni mike ja tare nike bäri kukwe ye kisete.

¿Diablu dite krubäte ye ñobätä Ngöböta tuenmetre? Kukwe ngwantarita ne mikakäre gare jai, kukwe namani bare kirabe ye nikwe mikadre gare käne jai. Nitre ni rün kena ja mikani Ngöbö rüere, ye abokän niaratre ñaka tö namani Ngöbö tuai ja gobraine meden gärätä, aune kä ye ngwane nükebe kä nengwane nitre jökrä bäsi tä nuainne ye erere arato. Kukwe nuainbare yebiti, nitre jökrä ja mikani Satana, Ngöbö rüe yekri. Yebätä, Jesús Diablu kädekani “nitre nünanka Ngöbö rüere dänkiene” (Juan 14:30). Akwa ñaka gobrandi kärekäre kwe.

Satana tä ni mike ja tare nike ye tuin, Jehovai *. Ñodre, juta Israel namani ja tare nike ye ngwane ja namani ruin ño ie ye Biblia tä niere: “Nitre nämene ja tare nike ye ngwane niara namani ja tare nike arato” (Isaías 63:9). Niara ni mike tuin bobre jai, yebätä, ja töi mikani kwatibe kwe Satana gobran ni mikaka ja tare nike ye gainte, aune gwäune nuaindi kwe. Ne madakäre, niarakwe Monsoi, Jesukristo, kukwe kwin nuainkä mikani gobrane ne kwe rabadre reire kärekäre.

KUKWE NE TÄ DRE MIKE GARE NIE: Dobo kri o kukwe mada tare tä nakainkä yebätä Satana ñaka nitre kriemike jire, akwa Jesús abokän käkwe nuaindi. Niara nämene Kä tibienbätä ye ngwane, nitre ja tötikaka ben kriemikani kwe murie dite yebätä. Biblia tä mike gare: “Jesús naninkrö krö. Käkwe ñäkäbare ribi murie ie, angwane niebare kwe mren ie: ¡Kwekebe! ¡Kä mike titibe! Angwane murie nötani. Kä namani kwekebe jire jökrä mrenbiti”. Nitre ja tötikaka Jesube ye töi namani ñan krütare aune namani ngwentari jai kwärikwäri: ¿Ni ne nire, amane murie, arato meren tä niara kukwe mike täte?” (Marcos 4:37-41, NGT). Jesús rabai gobrane ye ngwane ni jökrä Ngöbö mikaka täte kriemikai kwe abokän ie kukwe namani bare metre ne tä ni dimike tö ngwen (Daniel 7:13, 14).

^ párr. 5 Jehová ye Ngöbö kä nieta Bibliakwe.