Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ: KUKWE ÜTIÄTE NUAIN RABA JA NIRE NIKWE YEBITI

¿Erametre kukwe ütiäte nuain raba ja nire nikwe yebiti?

¿Erametre kukwe ütiäte nuain raba ja nire nikwe yebiti?

“Nita nüne kä gre ketamä biti kwäjätä; ni die tärä bäri angwane nünanta kä gre ketabokä te, akwa ja tare nikata aune kukwe käme nuainta ye ngätäite nünanta.” (Salmo 90:10)

¡TEXTO ne tä kukwe metre niere! “Ja tare nikata aune kukwe käme nuainta ye ngätäite” nita nüne kä nebätä. Aisete ni raba ngwentari jai, ¿erametre kukwe ütiäte nuain raba ja nire nikwe yebiti?

Kukwe namani bare Maria yebätä ye ani mike gare jai. Käre niara nämene juto sribi nuainkäre; akwa matare, kä niena 84 niarabiti, bäsi ñaka niena dikekä. Niara töi tä kwin mrebe, akwa niara ngrabare ñaka niena tuenmetre sribire. ¿Niara tä bren se ño raba kukwe ütiäte nuainne ja nire kwe yebiti?

¿Kukwe ne erere nemen bare mäbätä? Erametre ti raba kukwe ütiäte nuainne ja nire tikwe yebiti ye ruäre ngwane mä tärä ngwentari jai. Mätä käre sribi arabe nuainne aune tä mä mike nainte, aune mätä ja di ngwen sribi nuainkäre ye ñaka tuin jire ni madai mä raba nütüre. Mätä dre nuainne ye nemen bare kwin mäi, akwa kukwe ja känenkäre ye tä mä mike töbike; o ruäre ngwane ja nemen ruin kaibe o ulire mäi, o käre kukwe nemen jabätä mäi mä mräkätre yebe. Ne madakäre mä mräkä tare mäkwe krütani mäkän. Kukwe ye erere namani bare ni kädekata André yebätä. Drekebe ngwarbe rün tare kwe ye namani bren aune krütani. Kukwe ye namani tare krubäte kräke bätä kukwe ye mikani ulire aune ñaka namani nuäre niara kräke ja tuakäre kukwe yebe nieta kwe.

Kukwe meden tä ni mike ja tare nike aune kukwe meden käme nuainta ngätäite nita nüne, akwa erametre kukwe ütiäte nuain raba ja nire nikwe yebiti ye ni jökrä tö mikai gare jai. Jesukristo, käkwe nünanbare Kä tibienbätä kä mil krobu nikanina ta yete, raba kukwe ye mike gare nie. Niarakwe ja tuani kukwe keta kabre tare ben, akwa yebiti ta kukwe ütiäte nuainbare kwe ja nire yebiti. Nikwe ja ngwandi niara erere angwane, rabai nemen bare nie arato.