Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Kukwe Bibliabätä ye raba nüke gare?

Biblia ye Kukwe Ngöbökwe. Ye abokän ni rüne tä tärä tike monso tare kwe ie ye kwrere (2 Timoteo 3:16). Ni raba ño kä mike juto Ngöböbätä, ñobätä tä kukwe tare tuenmetre nakainkä aune dre nuaindi kwe ni kä tibienbätä kräke ja känenkäre ye tä mike gare nie Biblia yebiti. Akwa nitre dirikä iglesiate tä kukwe Bibliabätä driere jene, ye medenbätä nitre kwati tä nemen nütüre kukwe Bibliabätä ye ñaka rükai gare jire ietre (Hechos 20:29, 30).

Kukwe metre rabadre gare nie Ngöbö Jehová yebätä yei niara tö, aune ye medenbätä tärä raba nüke gare nie ye biani kwe nie. (Mäkwe ñäkä 1 Timoteo 2:3, 4 yebätä.)

¿Dre käkwe mä dimikai kukwe Bibliabätä ye mike nüke gare jai?

Jehovakwe Biblia biani nie aune tä ni dimike ne kwe rabadre nüke gare kwin nie. Jesús juani kwe driere nie (Lucas 4:16-21). Jesús nämene kukwe Bibliabätä mike gare texto keta kabre yebiti. (Mäkwe ñäkä Lucas 24:27, 32, 45 yebätä.)

Jesukwe konkrekasion kristiana ükaninte ne kwe niarakwe sribi kömikani ye nuaindre jankunu (Mateo 28:19, 20). Kä nengwane, nitre nänkä erametre Jesús jiebiti tä kä jutobiti nitre dimike Biblia tä dre driere Ngöböbätä ye mikakäre nüke gare ietre. Mä tö kukwe Bibliabätä mikai nüke gare jai angwane, mä raba blite nitre testiko Jehovakwe yebe. (Mäkwe ñäkä Hechos 8:30, 31 yebätä.)