Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NÖKRÖ NGÖBÖ KEN

“Ngöbö abko ni nire Ngöböi”

“Ngöbö abko ni nire Ngöböi”

¿Gata yebiti ta Ngöbö die tärä? ¡Jän! ¿Ñokänti gata, o ni rüe mada, ye raba nemen bäri dite Ngöbö die kri ye kräke? (1 Corintios 15:26; Éxodo 6:3.) Ngöbökwe ni krütanina gaikröta yebiti gata ye ganaindi kwe, aune ye erere nuaindi kwe kä mrä yete tä käbämike. * ¿Kukwe käbämikata yei ni raba tö ngwen? Ngöbö Monsoi, Jesús, tä kukwe ye mike gare krörö abokän ie ni raba tö ngwen. (Mäkwe ñäkä Mateo 22:31, 32 yebätä.)

Nitre saduceo ñaka nämene tö ngwen nitre krütanina gaikröta yei yebe Jesús nämene blite angwane, niebare kwe: “Ni krütanikrütani rükadreta nire abko Ngöbö ara jire käkwe niebare kira [...]. Yebtä mun tärä ñäke ruen tie. Ngöbö Kukwei käta niere krörö: Ti abko Ngöbö Abrahamkwe, Isaakwe amne Jacobokwe [...]. Ngöbö abko ñan ni ngwäkäre Ngöböi akwa Ngöbö abko ni nire Ngöböi”. Moisés blitabare Ngöböbe kä 1514 kä 1 känenkri, kri nämene jutra ngitiekä ye ken, yebätä Jesús nämenenta blite nete (Éxodo 3:1-6). Jesukwe mikani gare metre, “Ti abko Ngöbö Abrahamkwe, Isaakwe amne Jacobokwe” niebare Ngöbökwe ye tä mike gare ni krütanina ye gaikröta. ¿Ñokänti kukwe ye raba nüke gare kore nie?

Jehovakwe blitabare Moisés ben ye ngwane Abrahán, Isaac aune Jacob krütabarera kira, Abrahán krütabare kä 329 känenkri; Isaac, krütabare kä 224, aune Jacob, krütabare kä 197 yete. Akwa Jehovakwe ñaka niebare “Ti abokän nämene Ngöböre niaratre kräke” ñakare aune niarakwe niebare “Ti abko Ngöbö” kwetre, nitre nimä ye nämene nire kwrere blitabare Ngöbökwe. ¿Ñobätä?

Jesús mikani gare Jehová “Ngöbö abko ñan ni ngwäkäre Ngöböi akwa Ngöbö abko ni nire Ngöböi”. Dre mika nämene gare kukwe nebiti yebätä töbiketari chi. Ni krütanina ye ñaka gaikröta akräke Abrahán, Isaac aune Jacob tädre käre ngwakare, ye erere ngwane Jehová rabadre ni ngwakare Ngöböi. Ye käkwe mikadre gare Jehová die ñaka tärä nitre niara mikata täte ye mikakäre kwäre gata yebätä, aune gata ye rabadre bäri dite Jehová kräke.

Akwa ¿dre nie raba Abrahán, Isaac aune Jacob, bätä nitre mada Jehová mikaka täte metre krütanina yebätä? Jesús kukwe ye mikani gare metre: “[Nitre ye] tä nüne janknu Ngöbö ngwärekri” (Lucas 20:38). Jehovakwe nitre niara mikaka täte krütanina gaikröta ye gare kwin ie, aisete niara töita nitre yebätä tätre nire ye kwrere (Romanos 4:16, 17). Nitre jökrä ye tä niara töibätä aune kä ja nire biankäreta nitre krütanina yei ye niara tä ngübare.

Jehová bäri dite krubäte gata ye kräke

¿Mä mräkätre tare mäkwe krütanina ruäre ye mä törba tuaita? Ye erere angwane, mäkwe ngwan törö jai Jehová bäri dite krubäte gata ye kräke. Niara tö nitre krütanina ye gaikröta aune kukwe mada ñaka rabai ketebätä jire. ¿Mä törba kukwe mada mikai gare bäri jai kukwe käbämikata Ngöbökwe nebätä? Jehová “ni nire Ngöböi” ye ken nita nemen angwane jata nemen ruin ño nie ye rabai gare mäi.

Kukwe Bibliabätä dianinkä ñäkäkäre sö ne kräke:

Mateo 22-28 nemen Marcos 1-8

^ párr. 1 Nitre krütanina gaikröta nünankäre kä tibienbätä käbämikata Ngöbökwe, yebätä kukwe mikata gare bäri tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? kapitulo 7 yekänti, nitre testiko Jehovakwe käkwe sribebare.