Känändre nekänti

Indice yete känändre

Nitre ñäkäkä täräbätä

Nitre ñäkäkä täräbätä

Täräkwata tä mä kisete ye sribe jatani julio kä 1879 yete ja känenkäre. Kä ye näire nüke kä nengwane kä ñaka täbe ja erebe, aune täräkwata ne arato (ni üai tä kuini ye mike ñärärä). Ye erere, täräkwata Ni Mikaka Mokre sribebare mrä nebätä aune mada sribedi ja känenkäre ye täi ükaninte bä jene rabai gare mäi.

Juta keta kabre känti nitre kwati bäri tä kukwe känene Internet yete aune jata nemen ruin kwin ietre kukwe känänkäre Internet yete. Mäkwe mouse yebiti clic mikadre jerekäbe angwane kukwe keta kabre tä Internet yete raba kwen mäi. Kä nengwane ñäkä raba tärä, täräkwata, aune periódicos keta kabre yebätä Internet yete.

Kukwe ne nuain niena kä jökräbiti tibien, yebätä Internet käi nunkwe www.jw.org/jw-ngb ye bitinkä nunkwe ükaninte bäri kwin ne kwe nitre tö rabadre kukwe mikai gare jai yete aune nuäre kukwe känänkäre. Yekänti, nitre kukwe känänkä raba tärä aune täräkwata keta kabre sribebare kukwe 400 jene jene bitibäri ye raba kwen ietre aune, sö nebätä ja känenkäre, tärä kwatabätä kukwe nämene kite käre yebätä ñäkä rabai, akwa nengwane täi Internet käi nunkwe ye aibe känti. *

Kukwe kite täräkwatabätä ye nun täi mada mike jankunu Internet käi aibe känti, ye medenbätä täräkwata Ni Mikaka Mokre ni jökrä kräke sribe nämene 32 página ye sribedi 16 página aibe mada. Kä nengwane, täräkwata ne kwitata kukwe 204 jene jene yebiti; sribei bäri braibe yebätä, kwitai bäri kukwe keta kabre jene jene yebiti.

Täräkwata ükaninte bäri kwin ne köböire nitre kwati bäri ie Kukwe Ngöbökwe, ni mikakäre kwäre, ye rabadre gare ie nun tö. Nun töita kwatibe kukwe kwin mikabätä gare bäri kwin, täräkwata sribeta aune Internet yebiti, ne kwe nitre kwati ñäkäkä täräbätä tä Biblia mike ütiäte jai aune Biblia tä dre driere erametre abokän niaratre tö mikai gare jai ye dimikakäre.

Nitre sribekä

^ párr. 5 Kukwe nämene kite täräkwata sribeta yebätä, kädekata “Monsotre kräke”, abokän känti monsotre nübaita kukwe Bibliabätä känene, aune “Kukwe kena drieta Bibliabätä tie”, ye sribebare ne kwe nitre rüne rabadre ja tötikebätä monsotre kwe kä komäbiti o bäri braibe yebe, ye täi mikani Internet käi ye aibe känti.