Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Ngöbö kädekata ño?

Ni mräkätre jökrä kä tärä. Jondron nire gwi nikwe ye kä tärä arato. Yebätä bäri kwin Ngöbö kä tädre, ¿ñan ererea? Bibliabätä Ngöbö kädekata kukwe keta kabrebiti, ñodre, “Dite Kri Krubäte”, “Gobranka Kri Kä Jökräbiti” aune “Jondron Jökrä Sribekä”. Akwa niara kä tärä jeñe. (Mäkwe ñäkä Isaías 42:8 yebätä.)

Biblia keta kabre yebätä, Ngöbö kä jeñe ye tä tikani Salmo 83:18 yekänti. Ñodre, Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ye tä bersikulo ne kwite krörö: “Mä kädekata Jehová, mä aibe ngöräbe Kri Kä Kwinbiti kä jökräbiti tibien”.

¿Ñobätä nikwe Ngöbö kä ye kädekadrete?

Nikwe Ngöbö kä ye kädekadrete ie tö. Ja ketamuko ben nita näin käre yebe nita blite angwane, nita niaratre kädeke kä kwe yebiti. Ye erere ni rabadre blite Ngöböbe ye ngwane nikwe kädekadre kä kwe yebiti. Ne madakäre, Jesukristo niebare nikwe Ngöbö ye kädekadrete kä kwe yebiti. (Mäkwe ñäkä Mateo 6:9; Juan 17:26 yebätä.)

Ni rabadre ja ketamuko Ngöbökwe yekäre niara kä rabadre gare nie ye ñan aibe ngörä. ¿Ngöbö ye abokän ño? ¿Ni raba nökrö niara kokwäre? Kukwe ngwantarita ne aune kukwe mada ngwantarita ye Biblia tä mike gare. Mä törba kukwe mada mikai gare jai angwane, kapitulo 1 tärä nebätä ye mä raba känene, nitre testiko Jehovakwe käkwe sribebare.