Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kristo mräkätre ye nikwe dimikadre

Kristo mräkätre ye nikwe dimikadre

“Ti mräkätre bäri bobre, kräke munkwe jändrän kuin nuenbare kore, ye ti ne ara jire munkwe die mikani.” (MATEO 25:40)

1, 2. a) ¿Kukwe meden bämikani Jesukwe ja ketamukotre kwe yei? (Üai bämikani kena mikadre ñärärä.) b) ¿Kukwe meden ütiäte rabadre gare nie oveja aune cabra bämikani yebätä?

BATI Jesús nämene kukwe kwin krubäte kädriere ja ketamukotre kwe, Pedro, Andrés, Santiago aune Juan yebe. Kukwe bämikani kwe ietre ni klabore ja ngwen metre, meritre ni jätä kaibe deme aune talento yebätä. Ye bitikäre, kukwe mada bämikani kwe ietre. Niarakwe blitabare ni iti kädeka nämene “Ni Kä Nebtä Ngobo” yebätä aune ñongwane niara jataita kukwe ükete nitre ben yebätä blitabare kwe arato. Kukwe bämikani yete niebare, “Ni Kä Nebtä Ngobo” yekwe nitre “kä jökräbti temen” ñäkäibiti ketebu jene jene. Nitre keteiti ye Jesukwe kädekani “obeja” aune nitre mada keteiti ye abokän kädekani kwe “kabra”. Kukwe bämikani yete blitabare nitre ketamäkäre ütiäte krubäte yebätä: ye abokän “jrei [...] mräkätre” (ñäkädre Mateo 25:31-46 yebätä).

2 Kukwe bämikani ye ütiäte ni kräke arato. ¿Ñobätä? Ñobätä  ñan aune Jesukwe niebare nitre ruäre kwe ja nire kärekäre rabai, akwa mada abokän gaite täte. Ye medenbätä, kukwe bämikani ye tä dre mike gare aune ja nire kärekäre rabadre nikwe yekäre nikwe dre nuaindre ye mikadre nüke gare jai ye ütiäte krubäte. Arato kukwe ngwantarita nebätä kukwe rabadre gare nie ye ütiäte krubäte: ¿Kukwe bämikani ye Jehovakwe ni dimikanina ño mike nüke gare jai? Kukwe bämikani ye tä mike gare kukwe driedre ye ütiäte, ¿ye ñokänti gare nie? ¿Nire nire rabadre kukwe driere? Ni jökrä ja ngwandre metre aune rei bätä mräkätre kwe dimikadre, ¿ye ñobätä ütiäte?

¿KUKWE BÄMIKANI YE JEHOVÁ TÄ MIKE NÜKE GARE ÑO NIE?

3, 4. a) ¿Kukwe meden ketamä rabadre gare nie ne kwe kukwe bämikani oveja aune cabra yebätä ye rükadre gare nie? b) ¿Kukwe bämikani oveja aune cabra yebätä ye täräkwata Watch Tower käkwe mikani gare ño kä 1881 yete?

3 Kukwe bämikani oveja aune cabra yebätä ye tä dre mike gare rükadre gare nie, yekäre kukwe ketamä rabadre gare nie. Kena, “Ni Kä Nebtä Ngobo”, rei, rei mräkätre, oveja aune cabra, ¿ye tä nire nire bämike? Ketebukäre, ¿ñongwane ni kä nebätä Ngobo ye käkwe nitre kädekai oveja o cabra? Ketamäkäre, ¿ñobätä niarakwe nitre ruäre kädekai oveja aune cabra?

4 Kä 1881 yete, täräkwata Watch Tower käkwe mikani gare, “Ni Kä Nebtä Ngobo” aune rei ye nämene Jesús bämike. ¿Niara mräkätre ye abokän tä nire nire bämike? Täräkwata yebätä niebare rei mräkätre ye nämene nitre dianinkä gobrankäre Jesube kä kwinbiti ye bämike. Aune nitre käkwe nünain Kä tibienbätä abokän töi rabaira metre ye bämikani kwe arato. ¿Ñongwane Jesukwe nitre kädekai oveja aune cabra? Kristo gobrandi kä 1,000 te ye ngwane. ¿Aune ñobätä niarakwe nitre ruäre kädekai oveja? Ñobätä ñan aune Ngöbö erere nitre ye ja tare bämikani kukwe jökrä känti.

5. ¿Kukwe bämikani oveja aune cabra yebätä ye täräkwata Watch Tower käkwe mikani gare ño kä 1923 yete?

5 Kä nikani ta angwane, Jehovakwe nitre niara mikaka täte dimikani kukwe bämikani ye mike nüke gare bäri kwin jai. Kä 1923 yete, täräkwata Watch Tower 15 octubre käkwe kukwe mrä mikani gare bersikulo keteiti Bibliabätä yebiti. ¿“Ni Kä Nebtä Ngobo” ye nämene nire bämike? Ye Jesús bämikani. ¿Rei mräkätre ye nämene nire nire bämike? Nitre gobrain Jesube kä kwinbiti ye aibe bämikani. ¿Oveja ye tä nire nire bämike? Ye tä nitre nünain Kä tibienbätä Gobran Ngöbökwe yete bämike. ¿Ñongwane Jesukwe nitre ye kädekai oveja? Niara jämi gobrane kä 1,000 te aune niara mräkätre täi Kä tibienbätä ye ngwane kukwe ye rabai bare. ¿Ñobätä? Ñobätä ñan aune kukwe bämikani ye tä mike gare, nitre käkwe nünain Kä tibienbätä yekwe rei mräkätre dimikai, aune rei mräkätre täi Kä tibienbätä nitre yebe ye ngwane kukwe ye rabai bare. ¿Aune ñobätä niaratre kädekai oveja? Täräkwata ye mikani gare, nitre ye kädekai kore ñobätä ñan aune tätre tö ngwen Jesús ie aune Gobran Ngöbökwe ni mikai nüne bäri kwin yei.

6. ¿Kukwe bämikani ye mikani gare ño bä jene kä 1995 yete?

6 Kukwe driei kä krüte näire ye abokän nitre käkwe kai ngäbiti ño ye ererebätä rabai oveja o cabra kwrere ye ni nämene nütüre kä kwati krubäte te. Kukwe drieta ye tätre kain ngäbiti kwin angwane tätre nemen oveja kwrere, ñaka tätre kain ngäbiti kwin angwane tätre nemen cabra kwrere. Akwa kä 1995 yete kukwe bämikani ye mikaba gare bä jene  mada. Kukwe tä Mateo 24:29-31 ye La Atalaya ye käkwe ketabare kukwe tä Mateo 25:31, 32 yebätä (ñäkädrebätä). Aune täräkwata ye mikani gare arato, kukwe tare krubäte näire Jesús “jatadita ja di kri bä nuärebti”, ye ngwane kukwe ükaite kwe nitre ben. * (Nota mikadre ñärärä.)

Kukwe bämikani Jesukwe ye Jehová tä mike nüke gare kwin nie yebätä nita debe bien ie

7. Kukwe bämikani oveja aune cabra yebätä ye mä raba mike gare.

7 Kä nengwane kukwe ye nüke gare merebe nie. ¿“Ni Kä Nebtä Ngobo” aune rei ye tä nire bämike? Ye Jesús bämikata. ¿Rei mräkätre ye tä nire nire bämike? Ye abokän Jehovakwe nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti üai deme yebiti bämikata. Niaratre ye gobrain Jesube kä kwinbiti (Romanos 8:16, 17). ¿Oveja aune cabra ye tä nire nire bämike? Ye abokän nitre juta jökrä te bämikata. ¿Ñongwane kukwe ükaite bentre? Kukwe tare krubäte rabaira krüte ye näire, ye abokän kömika köböra. ¿Aune ñobätä kädekai oveja o cabra? Nitre ye tä ja ngwen ño nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti abokän täbe Kä tibienbätä yebe, ye ererebätä Jesukwe kädekai. Kukwe bämikani ne aune kukwe mada mada bämikani tä Mateo kapitulo 24 aune 25 yekänti, ye Jehová tä mike nüke gare kwin nie yebätä nita debe bien ie.

KUKWE BÄMIKANI YE TÄ DRIERE NIE KUKWE DRIEDRE YE ÜTIÄTE KRUBÄTE

8, 9. ¿Nitre rabai oveja kwrere ye ñobätä Jesukwe kädekai “nitre nünanka metre”?

8 Jesukwe kukwe bämikani oveja aune cabra yebätä angwane, ñaka blitabare kwe kukwe drie yebätä. Akwa kukwe bämikani ye tä driere nie kukwe driedre ütiäte krubäte ye gare nie. ¿Ñokänti gare nie?

9 Rükadre gare nie yekäre, ni rabadre ngwen törö jai kukwe ye bämikani jerekäbe. Jesús ñaka nämene blite oveja aune cabra nire metre yebätä. Ye erere arato, nitre rabadre kädekani oveja yekäre niaratre dän aune mrö biandre nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti ie, rabadre bren ye ngwane ngübadre kwetre o tädre ngite ye ngwane rikadre tuin känti ye ñan ai gäräbare Jesukwe. Ye erere angwane, ¿dre gäräbare kwe? Ye abokän nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti ye nitre käkwe mikai tuin jai Jesús mräkätre aune dimikai kwetre kä krüte näire, nitre ye aibe kädekai oveja kwe. Ye medenbätä Jesukwe kädekai arato “nitre nünanka metre” (Mateo 10:40-42; 25:40, 46; 2 Timoteo 3:1-5).

10. ¿Nitre oveja kwrere ye raba Kristo mräkätre dimike ño?

10 Akwa ¿ñobätä Jesús mräkätre ye rabai ja di ribere? Ani mike gare jai. Jesús jämi kukwe bämike oveja aune cabra yebätä, ye känenkri nämene blite nitre ja tötikaka kwe yebe kukwe rabai bare kä krüte näire yebätä (Mateo 24:3). Niebare kwe nitre ja tötikaka kwe yei, kä krüte ye näire kukwe Gobran Ngöbökwe yebätä driei Kä jökräbiti tibien (Mateo 24:14). Arato niarakwe kukwe bämikani ietre talento yebätä. Kukwe bämikani kwe yebiti niebare kwe nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti yei, niaratre rabadre ja di ngwen krubäte kukwe driekäre. Akwa kä nengwane nitre nänkä kä  kwinbiti ye nemena braibe, ¿se ño niaratre kukwe driedre Kä jökräbiti tibien kä krüte känenkri? Jesukwe kukwe bämikani oveja aune cabra yebätä angwane, niebare kwe oveja yekwe nitre nänkä kä kwinbiti dimikai. ¿Drebätä dimikai kwetre? Nitre nänkä kä kwinbiti tä kukwe driere yebätä nitre oveja kwrere ye käkwe dimikai. Akwa ¿ye nuainkäre nitre oveja kwrere ye kukwe kwin niedre ietre o ngwian aibe biandre kukwe drieta ye dimikakäre?

¿NIRE NIRE RABADRE KUKWE DRIERE?

11. ¿Nikwe kukwe meden ngwandretari jai?

11 Kä nengwane nitre ja tötikaka Jesukwe niena millón kwä kwä bäsi. Nitre ye jökrä bäsi ñaka dianinkä nänkäre kä kwinbiti. Jesukwe ñaka talento biani nitre yei, ye abokän kukwe drie ye ñaka mikani kwe metrere nitre ye kisete. Talento ye biani kwe nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti ye aibe ie (Mateo 25:14-18). Ye erere angwane ni raba ngwentari jai: “Jesukwe talento ye biani nitre nänkä kä kwinbiti yei, akwa ¿nitre oveja kwrere ye rabadre kukwe driere arato?”. Jän. Kukwe ketabokä tä kukwe ye niere ye ani mike gare jai.

12. ¿Jesukwe kukwe niebare Mateo 28:19, 20 ye tä dre driere nie?

12 Kena, Jesukwe nitre ja tötikaka kwe ye jökrä juani kukwe driere. Jesús ganinkröta ye bitikäre, niebare kwe nitre ja tötikaka kwe yei, niaratre rabadre kukwe driere aune kukwe biani nuaindre kwe ietre ye jökrä driedre kwetre nuaindre nitre madai. Aisete, nire nire käkwe ja mikadre ja tötikaka ye rabadre kukwe drie nuain manabare ye mike täte arato (ñäkädre Mateo 28:19, 20 yebätä). ¿Kukwe ye tä dre drie nie? Tä mike gare nie nita dianinkä nänkäre kä kwinbiti o ñakare, akwa ni jökrä rabadre kukwe driere (Hechos 10:42).

Nita dianinkä nänkäre kä kwinbiti o ñakare, akwa ni jökrä rabadre kukwe driere

13. ¿Tärä Apocalipsis ye tä dre driere nie?

13 Ketebukäre, tärä Apocalipsis tä mike gare nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti ye ñan aibe käkwe kukwe driei. Apóstol Juan köböbare ye ngwane, “ni Kordero kwrere nän muko” tuani kwe abokän namani nitre kärere “ñö ni mikakrä nüne kärekäre” ye ñain. Meri tä ja mäkätekäre ye tä nitre 144,000 dianinkä nänkäre kä kwinbiti bämike, nitre ye käkwe gobrain Jesube (Apocalipsis 14:1, 3; 22:17). Jesukwe ja nire biani murie ketadre ni diantarikäre ngite aune gata yebätä ye bämikata ñö yebiti (Mateo 20:28; Juan 3:16; 1 Juan 4:9, 10TNM). Jesukwe ni kökanintari ye köböire dre kwin raba nemen ni madakwe ye nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti tä driere nitre ie (1 Corintios 1:23TNM). Akwa Juan köböbare yete nitre mada tä tö ngwen nüna Kä tibienbätä ie ye tuani kwe, nitre ye abokän ñaka dianinkä nänkäre kä kwinbiti. Nitre yei nieta arato rabadre nitre mada nübaire ñö ja nire kräke ye ñain. ¿Tätre dre nuainne nitre mada nübaikäre? Tätre nitre nübaire kukwe drieta kwetre yebiti. Nibira gare nie ye erere, köböbare ye tä mike gare ni jökrä tä kukwe drieta kain ngäbiti ye rabadre kukwe driere arato.

14. ¿“Nikwe nünandre ño ükaninte Kristokwe” ye mikakäre täte nikwe dre nuaindre?

14 Ketamäkäre, “nikwe nünandre ño ükaninte Kristokwe” ye nire nire tä mike täte ye  jökrä rabadre kukwe driere (Gálatas 6:2). Jehová tö ni jökrä niara mikaka täte ye tuai kukwe keta kabre ükaninte kwe ye arabe mike täte. Kirabe niara tö namani nitre israelita aune nitre mada menteni nämene nüne nitre israelita ngätäite ye tuai kukwe keta kabre ükaninte kwe ye mike täte (Éxodo 12:49; Levítico 24:22). Erametre kä nengwane ni ñaka niena kukwe keta kabre ükaninte Jehovakwe nitre israelita kräke ye mike täte. Akwa “nikwe nünandre ño ükaninte Kristokwe” ye ni rabadre mike täte, nita dianinkä nänkäre kä kwinbiti o ñakare akwa nuaindre. Kukwe keta kabre ükaninte ye keteiti bäri ütiäte Jesukwe driebare nie ye abokän ja taredre (Juan 13:35; Santiago 2:8). Ni rabadre, Jehová, Jesús aune nitre mada tarere. Aune nikwe blitai Gobran Ngöbökwe yebätä nitre madabe ye ngwane niaratre tare nikwe ye nikwe bämikai ietre (Juan 15:10; Hechos 1:8).

15. ¿Jesús tö nitre ja tötikaka kwe ye jökrä tuai kukwe driere ye ñokänti gare nie?

15 Ketabokäkäre, Jesukwe kukwe ruäre niebare nitre ja tötikaka kwe ye braibe ie, akwa kukwe ye nitre kwati rabadre mike täte arato. Ñodre, Jesukwe kukwe ükaninte nitre 11 ja tötikaka kwe yebe gobrankäre kä kwinbiti. Akwa täte jökrä ye abokän nitre 144,000 käkwe gobrain ben kä kwinbiti (Lucas 22:29, 30; Apocalipsis 5:10; 7:4-8). Jesús ganinkröta ye bitikäre, niebare kwe nitre ja tötikaka kwe braibe ie niaratre kukwe driedre (Hechos 10:40-42; 1 Corintios 15:6). Akwa nitre ja tötikaka Jesukwe siklo kena näire ye jökrä käkwe kukwe driebare (Hechos  8:4; 1 Pedro 1:8). Jesukwe kukwe niebare ye ngwane ni ñaka nämene yete siba, akwa ni rabadre kukwe driere arato. Kä nengwane, ni Testiko millón kwä kwä bäsi tä kukwe driere aune yebiti nita bämike nita tödeke Jesubiti (Santiago 2:18).

KÄ NENGWANE NIKWE KRISTO MRÄKÄTRE DIMIKADRE

16-18. a) ¿Ni raba dre dre nuainne nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti dimikakäre? b) ¿Ñobätä ni rabadre nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti dimike kä nengwane?

16 Satana tä ja di ngwen bäri ja mikakäre nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti täbe Kä tibienbätä ye rüere. Ne madakäre, kä niena braibe niara käne ye gare ie (Apocalipsis 12:9, 12, 17). Akwa nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti tä kukwe drieta jie ngwen ye niara ñaka raba ketebätä. Kä nengwane kukwe drieta bäri nitre kwati ie. Ye tä mike gare metre Jesús tä nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti jie ngwen aune dimike (Mateo 28:20).

Nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti dimikadre ye ütiäte krubäte

17 Nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti dimikadre kukwe driebätä ye ütiäte krubäte. Akwa ¿ni raba dre dre nuainne niaratre dimikakäre arato? Ñodre, ni raba ngwian bien bätä ni raba sribire ju ja ükarakrö aune sukursal sribeta yebätä. Nitre umbre ji ngwanka konkrekasionte aune ja mräkätre mada kädekani ji ngwanka “ni klabore ie tö ngwan raba bätä töbätä” yekwe, ye ni raba mike täte nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti ye dimikakäre arato (Mateo 24:45-47, TNM; Hebreos 13:17).

18 Nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti täbe Kä tibienbätä ye täräi mikaka köböra. Ye bitikäre kukwe tare krubäte kömikai (Apocalipsis 7:1-3). Armagedón kömika jämi ye känenkri, Jesús näin nitre dianinkä ye ngwena kä kwinbiti (Mateo 13:41-43). Aisete Jesukwe ni kädekadre oveja yei ni tö angwane, kä nengwane nikwe niara mräkätre ye dimikadre.

Kukwe keta kabrebiti ni raba nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti dimike(Párrafo 17 mikadre ñärärä)

^ párr. 6 Kukwe ye mikani gare “¿En qué condición se hallará usted cuando esté de pie delante del trono de juicio?” aune “¿Qué les depara el futuro a las ovejas y las cabras?” yekänti, La Atalaya 15 octubre 1995 yebätä.