Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Törö mäi?

¿Törö mäi?

¿Täräkwata Ni Mikaka Mokre sribeta mrä mrä jatäri yebätä mäkwe ñäkäbarera? Ye erere ngwane mä raba kukwe ngwantarita ne mike gare metre:

¿Ñongwane metrere kordero roro tikadrekä 14 nisán yete?

Biblia kwitani keta kabre tä niere kordero roro tikadrekä “derekri kätä kite iko yete” o kä kite diore: Ñänä rikadre nekä ye bitikäre nuaindre, akwa kä trä tädre ye ngwane (Ex. 12:6) (15/12, página 18 bätä 19).

¿Kukwe meden Bibliabätä ja jie ngwankäre raba monsotre dimike kukwe kwin den ja käne?

1) Gobran aune kukwe metre Ngöbökwe mikadre käne (Mat. 6:19-34). 2) Sribidre ni mada kräke kä jutobiti (Hech. 20:35). 3) Tä bati ye ngwane sribidre kä jutobiti kwe Jehová kräke (Ecl. 12:1) (15/1, página 19 bätä 20).

¿Kä 1914 yete ja känenkäre nitre meden nibokä tä näin mädä jene jenebiti?

Jesús, tä täkäni mädä ngwenbiti käkwe Satana aune chokalitre kitani kä tibienbätä. Ni täkäni mädä tainbiti ye tä rü nuainta krubäte kä tibienbätä bämike. Ni tä täkäni mädä drünebiti ye tä mrö nika bämike. Mädä bä sotro ye tä nitre kwati krubäte murie kete bren tare krubäte kisete (Apoc. 6:2-8) (1/2, página 6 bätä 7).

¿Ñongwane Kordero ja mäkäite? (Apoc. 19:7.)

Rei, Jesukristo käkwe rüe ganaindi, ye abokän kena Babilonia Kri gaite aune rü Armagedón nuaindi ye bitikäre ja mäkäite kwe (15/2, página 10).

¿Ñobätä nitre Judea siklo kena nämene Mesías rükai ye “ngibiare ngäbti”? (Luc. 3:15.)

Mesías rükai yebätä Daniel kukwe niebare ye nükani gare kwin nitre Judea siklo kena näire ye ni ñaka raba niere (Dan. 9:24-27). Ángel kukwe niebare nitre nämene obeja ngübare jubäre yei bätä Jesús nämene chi ye Ana, meri Ngöbö kukwei niekä käkwe tuani templote ye ngwane kukwe niebare kwe ye nitre Judea siklo kena näire kukwe nuabare raba ruin nie. Ne madakäre, nitre nämene ja tötike mukebätä nükani Jerusalén “Jrei nitre israelitakwe därebare” ye känänkäre (Mat. 2:1, 2). Ye bitikäre, Juan Ni Ngökaka Ñöte käkwe mikani gare Mesías rükai (15/2, página 26 bätä 27).

¿Nita jän niere ye erere nita nuainne ye bämika raba ño? (2 Cor. 1:18.)

Nita kukwe mike nuaindre ye ruäre ngwane ñan tä nemen bare nie, ñobätä ñan aune kukwe mada bäri ütiäte tä nemen bare. Akwa ni kristiano käkwe dre käbämikadre o kukwe meden ükadrete nuaindre jai angwane rabadre mike nemen bare (15/3, página 32).

¿Ni törbadre ni üai butiere tuai angwane dre nuaindre?

Kukwe ketamä ne ütiäte krubäte 1) ni üai ñaka kwin jutuadre nie angwane, nikradre drekebe ngwarbe mentokwäre; 2) dre rükadre ni töite yebätä ja kriemikadre: ja töi mikadre kukwe kwin yebätä aune oradre Ngöböi; 3) dre nuaindre yebätä ja kriemikadre: ni üai ñaka kwin bämikata tuadre película o Internet yete ye ñaka tuadre (1/4, página 10 nemen 12).

Ni kristiano tä mräkätre tuenmetre nänkäre juta madate ngwian ganainne ye ngwane, ¿kukwe meden tare tä kite nemen bare?

Nitre ja mräkäre ñaka nüne keteitibe angwane monsotre ie ja ñaka tä nemen ruin kwin aune kukwe meden kwin aune meden käme ye ñaka tä nemen gare ietre o raba nemen rubun rün o meye ye kräke. Nitre gure tä nüne mente jabätä angwane niaratre nuate raba aune raba ja mike ngite ni madabe (15/4, página 19 bätä 20).

¿Nitre ni mada murie ketaka jäkä nämene kribätä ye ñobätä ngüre ötabätä nämene?

Nitre Roma nämene nitre ni mada murie ketaka ye ruäre jäke kribätä murie ketakäre. Nitre nibu ni mada murie ketaka nämene jäkäni kribätä Jesús ken ye ngüre ötaninbätä, ñobätä ñan aune nitre Judea namani ye ribere. Ye nuain nämene ne kwe ñaka rabadre nuäre kräke murie jäke aune drekebe ngwarbe murie nämene nötökä, ye ngwane ngwaka ye ñaka tuanmetre nämene dibire kri yebätä (Deut. 21:22, 23) (1/5, página 11).

¿Ni tädre kukwe driere ye ngwane kukwe meden ketabokä ngwandre törö jai?

¿Nire nire ben nikwe blitai? ¿Medente blitai bentre? ¿Ñongwane blitadre bäri kwin nitre ben? ¿Blita kömikadre ño? (15/5, página 12 nemen 15.)

¿Sö dua yebätä nitre nibe krütanina?

Sö ye nitre 100 millón murie ketani siklo känente. Kä kwatire kwatire sö ye tä nitre 6 millón murie kete (1/6, página 3).