Känändre nekänti

Indice yete känändre

NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Junio 2014

Täräkwata nebätä kukwe ja tötikara yebätä ja tötikai 4 agosto nemen 31 agosto 2014.

“Ji nänkäre mäi ye mäkwe ükate metre” ririakäre ja käne

¿Mäkwe kukwe mikadre nuaindre jai ye rabadre bare mäi gäre mä rabadre ño kukwe meden tä mä jiete ye denkä mento?

Nitre tä kukwe ngwentari

¿Nitre kristiano raba ni krütanina ngwaka kukwe?

Nitre abokän muko käkwe tuanimetre dimikadre ño

Nitre tä ja tuenmetre ye tä ja tuin kukwe meden ben aune ja ruin ño ietre ye mikadre gare jai.

“Makwe ma Dänkien Ngöbö tare”

¿Jesukwe niebare Jehová taredre ja brukwä tätebiti, ja nire tätebiti aune ja töi tätebiti ye dre gäräbare kwe?

“Makwe ni mda mda tare”

¿Jesukwe niebare nikwe ni mada taredre ye ngwane dre gäräbare kwe? ¿Ni raba kukwe biani nuaindre ye mike täte ño?

¿Törö mäi?

¿Täräkwata Ni Mikaka Mokre sribeta mrä mrä jatäri yebätä mäkwe ñäkäbarera? Kukwe ngwantarita meden mä raba mike gare metre.

¿Jehovata nitre di ñakare mike tuin jai ye erere nita nuainne?

Ja mräkätre tuin di ñakare yebätä ni raba töbike kwin.

Ja mräkätre ie kukwe nuain gare ye dimikadre nuainne bäri kwin

¿Monsotre bati aune nitre ja ngökani mrä ñöte ye dimika raba ño ne kwe kukwe meden nuain gare ietre ye jökrä nuaindre bäri kwin kwetre?