Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Ne gare mäi?

¿Ne gare mäi?

Kirabe nitre nämene dän ngienkä jabätä, ¿yebiti nämene dre mike gare?

KUKWE keta kabre näire nitre jene jene käkwe dän ngianinkä jabätä ye Biblia tä mike gare. Kukwe nuain nämene ye raba nemen tuin jene nie kä nengwane, akwa nitre Judea nämene kukwe ye nuainne ja nämene ruin ño ietre ye mikakäre gare. Ñodre, nämene ja tare nike, mika nämene küdrera jai, nämene nemen rubun o ulire ye ngwane.

Ñodre, José rürübäinbare klabore ye namani gare Rubén ie aune niara ñaka raba mike kwäre tö namani nuain ye erere ye gani kwe angwane “dän ngianinkä seeen jabtä” kwe. Niara rün, Jacob, “käkwe dän ngianinkä seeen jabtä” ñobätä ñan aune jondron rubun käkwe José ye kwetani namani ruin ie (Gén. 37:18-35, Jändrän Kena). Job monsoitre ye jökrä murie ketani mikani gare ie angwane dän ngianinkä jabätä kwe (Job 1:18-20). Ni iti abokänbätä ‘dän nämene ngianinkäʼ ye nükani Elí känti aune mikani gare kwe ie nitre Israel ganainbare rübätä aune Elí monsoi nibu ye murie ketani aune nitre rüere nikani kaja deme ye ngwena (1 Sam. 4:12-17). Ñäkäbare Kukwe Biani Ngöbökwe yebätä ye Josías kukwe nuabare angwane nitre ja mikani ngite ye gani kwe, ye bätäräbe ‘dän ngianinkä jabätä’ kwe (2 Rey. 22:8-13).

Kukwe ükate nämene Jesube ye ngwane, sacerdote bäri kri Caifás “käkwe dän ngianinkä seeen jabtä”, ñobätä ñan aune niara ye kukwe ngwarbe niebare kita ngisekäre (Mat. 26:59-66). Nitre töbätä kukwe ükatekä mikadre täte nitre Judea yei nämene mike gare blitadre blo Ngöbö kä yebätä ye rabadre gare nire ie, nitre ye jökrä rabadre dän ngienkä jabätä. Akwa, templo Jerusalén juani ngwarbe ye bitikäre nitre töbätä kukwe ükatekä mikadre täte nitre Judea yei käkwe kukwe mada mikani gare, nämene niere: “Blitadre blo Ngöbö kä yebätä ye rabadre gare nire ie matare ye ñaka rabadre dän ngienkä jabätä; nuaindi kwe angwane dän kwe ye ötaite kia kia”.

Nitre nämene ja tare nike yebätä nämene dän ngienkä jabätä ye aibe ngwane nämene nemen debe Ngöbö kräke. Ye medenbätä, Jehovakwe niebare juta kwe ie: “Ja brukwä ye ngienkä, aune ñaka dän jabätä ye ngianka; aune näinta [...] Ngöbö [...] ye kokwäre” (Joel 2:13).