NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Febrero 2014

Kukwe kwin krubäte rabai bare abokän tä tikani Salmo 45 yebätä ye täräkwata ja tötikara ne tä mike gare. Arato tä ni töi mike Ngöbö ni Jondron Bianka nie aune ni Kriemikaka bätä Ja Ketamuko bäri kwin ye tarere.

¡Kristo käikitadrekä, niara Rei ütiäte kri!

Salmo 45 tä blite kukwe kwin rabai bare yebätä, aune ¿ñobätä kukwe kädrieta yete ye ütiäte ni kräke?

¡Kordero ja mäkäite ye ari käi ngwen juto jabätä!

¿Nire abokän meri tä ja mäkätekäre, aune Kristo kätä meri tä ja mäkätekäre ben ye ükete ño? ¿Kristo ja mäkäite ye nire nire käkwe käi ngwain juto jabätä?

Meri Sarepta tödekabare ye kräke Jehová kukwe kwin nuainbare

Meri kän brare krütani ngobo ganinkröta ye ngwane tödeka kwe namani bäri dite. ¿Kukwe namani barebätä ye tä dre mike gare nie?

Jehová, Jondron Bianka nie aune ni Kriemikaka

Jehová, ni Rün kä kwinbiti yebätä kukwe ütiäte mikadre gare bäri jai. Ni Jondron Jökrä kwin Bianka nie aune ni Kriemikaka yebe ja mäkädre ño ye mäkwe mika gare jai.

Jehová, Ja Ketamuko bäri kwin nikwe

Abrahán bätä Gedeón ja ketabare kwin Jehovabe yebätä kukwe mike gare jai. ¿Dre ribeta nie ne kwe ni rabadre ja kete Jehovabe?

Nitre tä kukwe ngwentari

¿Ñobätä nitre Judea siklo kena nämene Mesías rükai ye “ngibiare ngäbti”?

Nikwe “Jehová töi kwin” mikadre ñärärä

Kukwe ükaninte Ngöbökwe ne kwe niara mikadre täte ye David mikani ütiäte jai. ¿Ni raba nuainne ño ye erere?

KUKWE KIRA MIKATA GARE

“Foto-Drama” mikani tuare ye käi rikai 100 krati ta

“Foto-Drama de la Creación” sribebare ne kwe Biblia ye rabadre tuin nitre ie Kukwe Ngöbökwe ye erere aune rabadre tödeke ie, ye mikani tuare kena abokän käi rikai 100 krati ta kä nete