NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Diciembre 2013

Dre nuaindre ne kwe tödeka nikwe ñaka di riadrekä ye täräkwata ne tä mike gare. Ne madakäre, ñongwane ni Däkien Mröbare ye nuaindre aune ye tä dre mike gare nie, ye mikata gare kwe arato.

Jehovakwe niaratre kriemikani ngutuäbiti ta

Nitre nazi tärä aune täräkwata ñäkäibare Alemania ye ngwane, ¿tärä aune täräkwata namani ño nitre testiko Jehovakwe kisete? ¿Kukwe meden tare ben ja tuani kwetre?

“Ñan ja töi kwita[mana]”

¿Tärä tikani nitre Tesalónica yekänti kukwe meden nieta ni mikakäre mokre? ¿ Dre käkwe ni dimikai ñaka ja tuenmetre ngökadre?

¿Nikwe jondron ruäre tuainmetre Gobran Ngöbökwe yebätä?

Ngwian, kä dianka jai, ni die, aune jondron nuain gare nie yebiti ni raba sribire ño Gobran Ngöbökwe kräke ye mä raba mike gare jai.

¿Törö mäi?

¿Täräkwata Ni Mikaka Mokre sribebare 2013 yebätä mäkwe ñäkäbarera? Kukwe meden ngwantarita dianinkä Bibliabätä abokän mä raba mike gare metre.

“Munkwe ngwandre törö jai”

¿Dre rabadre gare nitre kristianio ie Paskwa yebätä? ¿Ni Däkien Mröbare ye ñobätä ütiäte ni jökrä kräke?

“Käre munkwe [...] [ngwandre] töre jae”

¿Kristo murie ketani Ngwanta Törö ño jai ye nuainkäre köbö diankata ño? ¿Ban aune vino tä dre bämike?

Ni muko krütadre ye ngwane ja tuadre ño kukwe yebe

Biblia tä niere ni muko tä krüte ye ngwane ja tare nikata krubäte aune ye tä nuen raire. Biblia tä kukwe kwin käbämike nitre krütanina yebätä ye mikadre gare jai.

Índice kukwe känänkäre Ni Mikaka Mokre 2013 ja tötikara yebätä

Ni Mikaka Mokre ja tötikara sribebare 2013 yebätä índice mikadre ñärärä kukwe känänkäre.