NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Octubre 2013

Täräkwata nebätä mikata gare jondron keta kabre sribebare ye tä Ni ni Sribekä dite aune töbätä ye mike gare. Jesukwe kukwe kwin niebare orasionte ye ererebätä nikwe ja ngwandre ye drieta kwe nie arato.

Ja töi jeñebiti nikanintre sribire Filipinas

Nitre ruäre käkwe dre nuainbare sribi kwetre tuametrekäre aune jondron nämene kwetre ye rürübäinkäre aune nänkäre mente Filipinas ye mä raba mike gare jai.

Jondron sribebare tä Ngöbö dite mike gare

Ni jondron Sribekä yebätä kukwe metre mikadre gare ño ni madai ye mäkwe mika gare jai aune mäkwe tödeka ie arato.

“Munkwe sribi Jehová kräke ni klabore kwrere”

¿Dre nuaindre ne kwe Satana ñaka ni mikadre klabore jai? ¿Nitre klabore Jehová mikaka täte metre yekwe dre kwin rabai?

KUKWE KWE MIKATA GARE

Nita tö ngwen Jehovai ye ngwane kukwe kwin krubäte tä nemen nikwe

Malcolm bätä Grace Allen käkwe sribibarera kä gre ketamä biti kwäjätäbiti kwärike Jehová kräke. Nire tä tö ngwen Jehovai ye kräke tä kukwe kwin mike nemen bare ño ye mäkwe mika gare jai.

Orasion nuainbare kwin yebätä ni raba ja kite

¿Nitre levita orasion nuainbare yebätä ni raba dre mike gare jai? ¿Ni raba orasion nuainne ño bäri kwin?

Jesukwe orabare ye ererebätä nikwe ja ngwandre

Jesukwe orabare ye ngwane, Jehová töi ye rabadre bare nämene ribere aune ye bitikäre nämene jondron kärere ja kräke. ¿Ni raba nuainne ño niara erere?

¿Ni raba ja di ngwen bäri ni mada mikakäre mokre?

Nitre ruäre tä kukwe driere ño kä jökrä ngwane tätre sribire ja kräke ye ngwane ye mä raba mike gare jai.