Känändre nekänti

Indice yete känändre

Nitre tä kukwe ngwentari

Nitre tä kukwe ngwentari

¿Nitre gure kukwebätä raba nemen täkäni monso kwe kitaninkä kukwebätä yebe gätäte?

Ni kitaninkä kukwebätä käkwe täkädre kä medenkänti Ju ja Ükarakrö yete ye ñan ai bäri ütiäte. Nitre rüne monsoi kitaninkä kukwebätä abokän tä nüne gwi ben aune tö dimikai dimikai kukwe ja üairebiti, ye kräke täräkwatä ne sribebare. La Atalaya 15 noviembre 1988 páginas 19 bätä 20 käkwe mikani gare, nitre rüne raba ja tötike Bibliabätä monso kwe kitaninkä kukwebätä abokän tä nüne ben gwi yebe. Ja tötika ye nuaindre kwetre angwane raba monso ye dimike nökröta Jehová kokwäre. *

Monso kitaninkä kukwebätä ye raba nemen täkäni käbube rün aune meye ken Ju ja Ükarakrö yete. Nitre kitaninkä kukwebätä rabadre täkäni mrä kä gräte Ju ja Ükarakrö yete ye ribe ñaka ietre, ye medenbätä monso kitaninkä kukwebätä törbadre täkäi rün aune meye ben ye ñaka blo. Erametre, nitre rüne tö monso kwe kriemikai kukwe ja üaire yebiti. Yebätä, niaratre täkädre monso kwe yebe ye raba dimike ne kwe rabadre gare ietre monso ye tä gätä kukwe nuin kwin aune ñaka juen ja bäre.

Monso kitaninkä kukwebätä abokän ñaka niena nüne rün aune meye ben gwi, ¿angwane dre nuaindre? ¿Raba nemen täkäni niaratre yebe? Nitre kristiano mräkätre tä kitaninkä kukwebätä abokän ñaka nüne ben gwi yebe niaratre rabadre ja ngwen ño ye mekerabe täräkwata ne tä mike gare metre. * Akwa, monso kitaninkä kukwebätä ye nitre ja mräkäre käkwe tuanemetre täke käbube jabe gätäte ye ñan tä mike gare niaratre tö ja ketai ben. Akwa, niaratre raba kukwe ne ngwen törö jai: ¿mräkätre mada tä ja kete ño monso kitaninkä kukwebätä yebe? ¿Ja ngwandre ño nitre kitaninkä kukwebätä yebe nieta Bibliabätä ye erere niaratre tä ja di ngwen nuainne? (1 Cor. 5:11, 13; 2 Juan 11.)

Kukwe miri gare erere, nitre konkrekasionte ñaka rabadre nütüre ni kitaninkä kukwebätä ñan raba täke mräkätre kwe ken gätäte. Nitre käkwe täkädre medente ye ñäkäidre ie ye raba kukwe mada mike nemen bare. Ye medenbätä, ja ngwandre ño nitre kitaninkä kukwebätä yebe nieta Bibliabätä ye nitre jökrä bätä nitre ja mräkäre rabadre ja di ngwen mike täte, aune nitre kitaninkä kukwebätä käkwe täkädre medente ye ñaka ja mräkätre ngwen ngoto ritete angwane ñaka töbikadre krubäte kukwe yebätä. *

^ párr. 3 Täräkwata ne tä blite monsotre brare kitaninkä kukwebätä yebätä, akwa kukwe nieta monsotre merire kitaninkä kukwebätä ye kräke arato.

^ párr. 5 Kukwe ye mikakäre gare bäri jai La Atalaya 15 noviembre 1981, páginas 23 bätä 24, aune tärä “Munkwe Ngöbö taredre jankunu”, páginas 207 nemen 209 mikadre ñärärä.

^ párr. 6 Kukwe mikani gare La Atalaya 1 agosto 1953, página 479 ye täte kukwe mrä ne mikata gare.