Känändre nekänti

Indice yete känändre

Jehová tä ti dimike mantre jetebe

Jehová tä ti dimike mantre jetebe

Bren tare ben tita ja tuin aune ruäre ngwane ñaka tä nemen nuäre ti kräke, akwa Jehová ni Rün ni tarekä tä käre ti dimike. Kä niena kwä gre tibiti sribi prekursor nuainbätä.

Ti därebare kä 1956. Ti därebare ye ngwane ti trökrä ñaka nämä kwin yebätä bren kädekata espina bífida nämä tibätä. Ti trökrä tä bren yebätä ti ñaka dikekä kwin. Arato bren mada tare krubäte tä tibätä.

Ti jämi därere ye känenkri ti rün aune ti meye nämene ja tötike Bibliabätä nitre misionero testiko Jehovakwe yebe. Ti käi abokän Usakos (Namibia) aune ti nämä monsore ye ngwane nitre kukwe driekä nämene braibe kä yekänti, yebätä nun ja mräkäre aibe nämä gätä nuainne. Kä kwä kükü tibiti angwane ti operaba aune ti tekia yekänti ti kwata tikakaba chi intrani diankakäre tibätä. Arato kä kwäjätä biti kobokä tibiti angwane bren mada kädekata Epilepsia rababa tibätä, aune ye nämä ti mike nikrenkä. Ti rün aune ti meye käkwe ti ngübadre käre ye ti nämä ribere jai, arato kwela nämä mente krubäte, aisete tikwe ñaka ja tötikabare täte.

Akwa, yebiti ta ti töi nämä kwatibe ja mikakäre dite kukwe ja üaire yebiti. Ti abokän blite afrikáans yebiti aune täräkwata sribeta ja tötikakäre ye bäsi jökrä ñaka nämä kwitani kukwe yebiti, aisete tikwe ja kitaba kukwe inglere yebätä ñäkäkäre tärä ruäre yebätä. Tikwe ja mikaba kukwe driekä aune kä rababa kwäjätä biti kwä ökän tibiti aune tikwe ja diankaba mento Jehová mikakäre täte. Kä rikaba kobokä ta ye ngwane tikwe ja tare nikaba krubäte bren yebätä aune ja ñaka rababa ruin kwin tie. Ne madakäre, nun nämä nüne yekänti nitre nünanka nun bäre yei nun nämä gare kwin, aune nitre ye jürä nämä tibätä yebätä ti ñan nämä kukwe driere krubäte.

Kä rababara grebiti bäri tibiti angwane nun rikaba nüne Sudáfrica, aune yete tikwe ja ükakröba kena gätäte ja mräkätre ben ye käkwe kä mikaba juto krubäte tibätä, akwa kä rikaba braibe ta angwane operación kädekata colostomía ye nuainba tie.

Kä rikaba ta ye bitikäre ni ni tuabitikä nämä blite sribi prekursor yebätä ye tikwe kukwe nuaba. Kukwe nieba kwe ye mataba ti brukwäte. Ti nämä bren ye nämä gare kwin tie, akwa Jehová nämä ti dimike ja tuin kukwe tare yebe ye nämä gare tie arato. Ye medenbätä, tikwe ja kä tikaba täräkwatabätä sribi prekursor regular nuainkäre; akwa nitre umbre ie nämä gare ti nämä bren yebätä ja ñaka rükaba törö ietre täräkwata ye juankäre.

Akwa, yebiti ta tikwe ja di ngwanba kukwe driere krubäte. Ti meye aune ja mräkätre konkrekasionte ti dimikaba ye köböire ora ribe nämä prekursor regular nuainkäre ye tikwe nuainba sö krä ti te, ye käkwe mikaba gare ti raba sribi prekursor nuainne brente ta. Tikwe ja kä tikaba bobukäre täräkwatabätä ye ngwane ka ngäbitiba tie. Septiembre kä 1988 yete tikwe sribi prekursor regular kömikaba.

Käre Jehová tä ti dimike ye nüke gare kwin tie. Tita kukwe metre driere ni madai ye tä ti dimike ñaka ja töi mike krubäte tita bren yebätä, tä ti kriemike aune tä ti mike ja mäke bäri kwin Jehovabe. Tikwe nitre ruäre dimikanina Jehová mike täte, ¡ye käita juto krubäte tibätä!

Ti täbe bren, akwa Jehová tä ti dimike mantre jetebe (Sal. 68:19). Jehová ñan tä ti dimike jerekäbe kä ngwankäre nüke jai, ñakare tä kukwe kwin keta kabre bien tie.