Känändre nekänti

Indice yete känändre

NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Agosto 2013

Ni tädre ño deme aune sribi Ngöbökwe nuaindre kwin, dre raba ni dimike ñaka ngite nikwe kite niarabiti aune ño ni di ñaka raba krüte ye mikata gare täräkwata nebätä.

Mun mikani jenena nünankäre deme

Kukwe ketabokä raba ni dimike ja ngwen jankunu deme aune ja mike juto sribi Ngöbökwe nuainkäre ye mäkwe mika gare jai.

Nitre tä kukwe ngwentari

¿Nitre gure kukwebätä raba nemen täkäni monso kwe kitaninkä kukwebätä yebe gätäte?

KUKWE KWE MIKATA GARE

Jehová tä ti dimike mantre jetebe

¿Dre käkwe ja ngwai nünanka Namibia dimikanina kä ngwen juto jabätä prekursor nuainkäre kä kwä gre yete bren yebiti ta?

Mä ñaka raba rubun jire Jehová kräke

Nitre ruäre tä nemen rubun Ngöbö kräke ja brukwäte. ¿Ni ñaka matadre kö okwä yete yekäre dre nuaindre?

Nitre rüne monsotre tä kia ye ngwane munkwe tötika

¿Ñongwane nitre rüne jatadre dirire monsotre kwe yei? ¿Rabadre nuainne ño?

Ja töi mike ja mräkätrebätä aune dimike

¿Ni raba ja di mike ño kwärikwäri Jehová mikakäre täte metre kukwe tare yebiti ta?

Mäkwe nünandre ño yebätä töbike

Jehovakwe ni kadre ngäbiti ye Satana ñaka tö. ¿Ja mäkä Ngöböbe ye kriemika raba ño?

Eliseo karo ñukwäre tuani. ¿Tuin mäi?

Eliseo tödekabare krubäte aune tö ngwani täte kwe Jehovai. ¿Kukwe ne tä dre driere nie?

KUKWE KIRA MIKATA GARE

Kukwe ye namani tuin kwin rei ie

Rei Suazilandia käkwe kukwe metre Bibliabätä mikani tuin ütiäte jai yebätä mäkwe ñäkä.