Känändre nekänti

Indice yete känändre

NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Julio 2013

Täräkwata nebätä kukwe mrä mikata gare, kukwe rabai bare niebare Jesukwe aune nire abokän ni klabore ie tö ngwan raba bätä töbätä ye mikata gare nete.

¿Jondron ne rabai bare ñongwane?

Kukwe niebare Jesukwe Mateo kapitulo 24 aune 25 ye rabai bare ño ni nämä nütüre käne, akwa ¿nengwane kukwe ye mikata gare ño?

“Ti abko tädi kärekäre munbe köbö kwatirekwatire”

Trigo aune nura käme yebätä kukwe bämikani ye tä blite nura nöka käi, nura ririabare aune nura öta käi yebätä. ¿Nura öta yebätä kukwe meden nüke gare nie?

Jesukwe nitre kwati bukani nitre braibe köböire

¿Jesukwe mrö ja üaire biani ño konkrekasion siklo kena yei? ¿Niarakwe kukwe ükaninte ye erere nuaindre ni näire?

“¿Nire abokän ni klabore ie tö ngwan raba bätä töbätä?”

Kukwe ja tötikara ne tä kukwe mrä mike gare nie ni klabore ie tö ngwan raba bätä töbätä yebätä. Ñobätä kukwe ükaninte ye aibe köböire ni raba nemen dite kukwe ja üaire yebiti ye mike gare jai.

Ni iti kädekani sribikäre Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä yebe

Sö 1 septiembre 2012, Mark Sanderson ye kädekani sribikäre Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä Testiko Jehovakwe yebe.

KUKWE KWE MIKATA GARE

Töita Jehová mikabätä täte kä jökrä känti

Nitre nibu ja mäkäninte nünanka Países Bajos niaratre ja tuani kukwe keta kabre ben aune sribi jene jene namani kwetre akwa ye bitita tö ngwanbare kwetre Jehovai ye mä raba mike gare jai.

“¡Jondron bämikani kwin krubäte!”

Jondron üai bämikata täräkwatabätä ye tä ni mike töi ngitiekä aune tä mate kwin nibätä. ¿Jondron üai bä nuäre bämikata ye raba mä dimike ño?