Känändre nekänti

Indice yete känändre

NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Junio 2013

Jehová töi ketabokä bäri ütiäte yebätä nita ja tötike käre, akwa täräkwata nebiti rabai gare nie niara töi mada kwin tärä abokän nikwe mikadre ütiäte jai.

KUKWE KWE MIKATA GARE

Ti Jehová mikani täte köböire kukwe keta kabre kwin tä tikwe

Kukwe Elisa Piccioli yekwe mikata gare yebätä mäkwe ñäkä. Kukwe tare namani barebätä, jondron ruäre nianinte kän o ja di ngwani jondron ruäre nuainne kwe akwa tä ja töi mike kwin jankunu.

Jehová töi jäme aune ñaka ni kitete

¿Ni töita jäme aune ñaka ni mada kitete ye tä dre mike gare? Jehová töita kwin yebätä ja tötikadre angwane ye käkwe ni töi mikai niara ye erere.

Jehová mantiame aune töbike kwin metre

Jehová kukwe kwin bämikaka ni käne niara mantiame aune töbike kwin metre. Nikwe ja tötikai kukwe yebätä angwane ni töi rabai ye erere arato.

Jehová ja ngwen metre aune tä ngite juen ta nibiti

Ja ketamuko kwin nikwe tä ja ngwen metre aune tä ngite juen ta nibiti. Ja ngwandre Jehová erere ye käkwe ni töi mikai ye erere nuainne.

Nitre tä kukwe ngwentari

¿“Ngöbö ngäbriänkätre” aune “üai kämekäme [...] nämane kitani ngite” kädrieta Bibliabätä ye nire nire?

Jehovata ni töi ükete ye kadre ngäbiti

Jehová, “ye nun Sribekä”, tä ni aune juta töi ükete. ¿Ye tä dre driere nie aune ni töi ükateta ye köböire dre kwin tä nemen nikwe?

Nitre umbre, ¿munkwe “ni tä nainte” ye mikaita dite”?

¿Ni umbre raba ja ükete ño ni mada dimikakäre kukwe ja üairebiti? Mä raba “ja di bien” o kukwe kwin niere ja mräkätre tä nainte o di nekä ie.

¿Törö mäi?

¿Täräkwata Ni Mikaka Mokre sribeta mrä mrä jatäri yebätä mäkwe ñäkäbarera? Ye erere ngwane mä raba kukwe ne mike gare ja töibiti.