Känändre nekänti

Indice yete känändre

Jatani Caifás mräkä yekri

Jatani Caifás mräkä yekri

Nitre ja tötikaka jondron känänbätä ye köböire nüke gare nitre madai nitre kädekateta Bibliabätä ye nünanbare metre. Nitre kädekata Bibliabätä ye kä o dre dre nuainbare kwetre ye raba kwen jondron kirabe yebätä. Kä 2011, nitre Israel jondron känänkä, yei Cofre o kaja sribebare järe kirabe kwani ietre, aune kaja yebätä kukwe nämene tikani bätä meri krä kwani yete.

Kaja yebätä kukwe ne nämene tikani: “Caifás sacerdote Maazías Bet Imrí, ngobo kwe Yeshúa aune Yeshúa ngänkä Míriam”. Jesús murie ketani ye ngwane Caifás sacerdote kri nitre judío yekwe nämene yete arato (Juan 11:48-50). Ni kukwe namani bare kira tikaka Flavio Josefo käkwe mikani gare sacerdote bäri kri ye ara “José abokän kädeka nämene Caifás”. Ne kätä mike gare kaja kwani ye Caifás mräkä yekwe. Kaja ye känenkri kaja mada kwani aune nitre tä niere ye Caifaskwe, ñobätä ñan aune kukweta tikanibätä tä niara kädeke Yehosef bar Caiapha (José Caifás ngobo). * Ye medenbätä, ni raba niere Míriam ye Caifás mräkä.

La Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA, tärä okwä inglere) (Nitre Israel Ji ngwanka tä jondron kira mike ütiäte) niebare dobo mikani kirabe yekänti nitre gokä käkwe kaja ye goibare. Kaja ye tuaninte kwin aune kukwe nämene tikanibätä ye kukwe metre.

Arato kaja ye kukwe mrä mikani gare. Juta Israel kira yete nitre sacerdote nämene ñäkäninbiti grebiti ketabokä, aune nitre ye nämene sribire ora jene jene templo Jerusalén yete, nitre ükaninte nämene sribire ora mrä yete ye Maazías nämene jie ngwen (1 Crón. 24:18). Nitre Israel Ji ngwanka tä jondron kira mike ütiäte (IAA) käkwe niebare kukwe nämene tikani kaja kwani yebätä ye tä mike gare “Caifás mräkä jatani Maazías yekri”.

Kukwe ne tä tikani kaja yebätä arato “Bet Imrí”. Nitre Israel Ji ngwanka tä jondron kira mike ütiäte (IAA) tä niere ni kä nämene tikani ye tä kukwe ketebu mike gare. Keteiti, “Imer monsoitre, ye nitre ja mräkäre nämene sribire sacerdotere (Esdras 2:36-37; Nehemías 7:39-42), niaratre ye Maazías mräkä”. Ketebukäre, “meri krä kwani bätä mräkätre kwe ye käi medente” ye mikata gare arato. Kukwe kwani kaja yebätä ye tä mike gare nitre kädekateta Bibliabätä ye nünanbare metre.

^ párr. 3 “El sumo sacerdote que condenó a Jesús” nieta La Atalaya 15 enero 2006, páginas 10 nemen 13 yekänti kukwe mikata gare bäri kaja Caifaskwe yebätä.