NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Enero 2013

Nitre kädrieta Bibliabätä käkwe tödekabare aune ñaka kä jürä ngwani jabätä ye mikata gare täräkwata nebätä.

Ja töi jeñebiti nikanintre sribire Noruega

¿Ño kukwe ngwantaribare yekwe niaratre töi mikani niken kukwe driere nitre kukwe driekä ribeta bäri yekänti?

Ñan kä jürä ngwan jabätä Jehová tä mäbe

Josué, Jehoiadá, Daniel aune nitre mada kädrieta Bibliabätä käkwe tödekabare aune ñaka kä jürä ngwani jabätä ye raba mä dimike.

Mäkwe ñaka Jehová tuanmetre kukwe madabätä

Ño mä raba kukwe kwin den jai sribi, ja näkwita aune ni mräkätre yebätä ye mike gare jai.

Mäkwe kröta jankunu Jehová ken

Ni ñaka tä ja nire, ngwian, tecnología aune bikata kri ye mike ütiäte jai ngwane, ¿ñobätä ni raba krötö bäri Ngöbö ken?

Mäkwe Ngöbö mika täte töi jämebiti

Apóstol Pablo ja mikani ngite krubäte akwa kukwe kwin diani nuaindre kwe jai arato. ¿Kukwe namani barebätä ye tä dre driere nie?

Nitre umbre tä sribire kä mikakäre nuäre nibätä

¿Ño nitre umbre ji ngwanka raba ja mräkätre mada dimike Jehová mike täte kä jutobiti?

Kukwe ükaninte köböire kukwe kwin namani bare

Meribiti kä kwäjätä yekwe ja di ngwani kwelate nitre blitaka mapudungún yebiti nübaikäre kukwe ütiäte kräke ye mäkwe gare ja.