NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Septiembre 2018

Kukwe nebätä ja tötikai 29 octubre nemen 2 diciembre 2018.

“Kukwe ne gare munye ngwane, munkwe nuaindi ye köböire kä rabai juto munbätä”

¿Nikwe dre nuaindre ja töi mikakäre bobre jankunu aune nikwe nuaindre ye ñobätä ütiäte?

Ja mräkätre umbre, munta ja ngwen metre ye ütiäte Jehová kräke

¿Nitre umbre ji ngwanka ñaka raba sribi jökrä nuainne kaibe gare ietre ye tätre bämike ño?

Nikwe ja taredre jankunu ja dimikakäre kwärikwäri

Kukwe tare tä nemen bare kä nengwane ye näire, ¿ni raba ja dimike ño kwärikwäri?

Ni “Ngöbö kä juto bökänkä” mikaka täte yebätä käta juto

Kukwe kri tä nemen bare ye näire nita nüne, ¿akwa ñokänti kä raba nemen juto nibätä?

¿Ora täin nämäne ño?

¿Kirabe sete nitre nämäne ora täine ño?

Ngöbö dite krubäte akwa tä ni töi mike nüke gare jai

Jehovata ni mada töi mike nüke gare jai yebiti tä kukwe kwin bämike nie.

Nikwe ni mada töi mikadre nüke gare jai aune taredre Jehová erere

Ni mräkätre, ja mräkätre konkrekasionte aune nitre ie nita kukwe drieta ye ni raba töi mike nüke gare jai kukwe keta kabre känti ye rabai gare nie kukwe ja tötikara nekänti.