NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Septiembre 2017

Kukwebätä ja tötikai 23 octubre nemen 26 noviembre 2017.

Nikwe ja töi gobraindre

¿Nitre ja töi gobrainbare kädrieta Bibliabätä ye tä ni dimike ño ja töi gobraine? ¿Ñobätä ni kristiano rabadre nuainne?

Jehovata ni mike tuin bobre jai ye erere nikwe nuaindre

Bati, Jehovakwe ja kä aune töi meden kwin ye ruäre mikani gare Moisés ie. Niara ni mada mike tuin bobre jai ye mikani gare käne kwe ie. ¿Ni mada mikadre tuin bobre jai ye dre gärätä? ¿Ñobätä nikwe mikadre gare jai?

KUKWE KWE MIKATA GARE

Ja mräkätre dite kukwe ja üairebiti ben tikwe sribiba ye köböire kukwe kwin namani tikwe

Ja mräkätre aune ja ngwaitre ja ngwen metre Ngöböi ben David Sinclair sribibarera kä 61 nikanina ta yete Betel ye käita jutobätä aune ütiäte kräke.

Ngöbö nikwe ye kukwei täi kärekäre

Blita nämene käne ye erere ni ñaka niena blite, gobrantre jene jene käkwe gobranbarera aune Biblia kwitani ye rüere ja mikani, akwa Biblia kwitani ye bitikäre siklo nikani kwati krubäte ta yete, dräi täbe krubäte.

Ngöbö kukwei ye dite

Ja tötikata Ngöbö Kukweibätä ye köböire nitre kwati ja tö kwitanina. ¿Nikwe dre nuaindre ne kwe Biblia ni dimikadre?

“Ñaka kä jürä ngwan jabätä, [...] aune sribire”

¿Ñobätä nikwe ñaka kä jürä ngwandre jabätä? ¿Dre käkwe ni dimikai ñaka kä jürä ngwen jabätä?