NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Octubre 2018

Kukwe nebätä ja tötikai 3 nemen 30 diciembre 2018.

Kä 1918: ye käi nikanina 100 ta

Rü Kri ye nämäne nemen bare jankunu kä Europa yete, akwa kä 1918 kömikani ye ngwane, kukwe ruäre namani bare käkwe bämikani Nitre Ja Tötikaka Bibliabätä aune nitre jökrä kräke kukwe kwin rabai bare.

Nikwe kukwe metre niedre

¿Ñobätä nitre tä ni ngökö aune ye köböite dre dre tä nemen bare? ¿Ñokänti ni raba kukwe metre niere jai kwärikwäri?

Nikwe kukwe metre ye driedre

Kä nibira no yete, nikwe ja töi mikadre kwatibe kukwe metre ye driere nitre ie. ¿Tärä aune video dirikäre bäri ye tä ni dimike ño?

KUKWE KWE MIKATA GARE

Jehová mikabätä täte kukwe kwin namanina tikwe

Charles Molohan nämäne bati ngwane, ja töi mikani kwe Jehová mike täte aune sribire Betelte. Yete ja känenkäre, Jehová tä kukwe kwin keta kabre mike nemen bare niara kräke.

Kristo Ni Jie Ngwanka ie nikwe tö ngwandre

Juta ükaninte Ngöbökwe tä nirien jötrö. ¿Kristo tä ni jie ngwen ie nita tö ngwen ye nita bämike ño?

¿Kukwe mada rabadre ni kisete akwa ni raba ja töi mike ño jäme?

Kukwe ngüba ñaka nikwe tä nemen bare nibätä ye ngwane, ni raba nemen töbike krubäte. ¿“Kä jäme Ngöbökwe” raba ni dimike ño?

¿Ne gare mäi?

Mikata gare ye erere, Esteban ye rüere ja mikani kena. ¿Dre käkwe niara dimikani ja töi mike jäme nitre ja mikaka niara rüere ye ngwärekri?