Känändre nekänti

Indice yete känändre

Ja töi mikani kwin kwe kräke

Ja töi mikani kwin kwe kräke

KÄ GUJARAT (India) yekänti John mräkätre nämene nüne. Kä 1950 jatanina krüte ye ngwane, rün ja ngökani ñöte ni testiko Jehovakwe erere. Akwa John, meye kwe, eteba nibu aune ngwai nimä ye nämene kukwe católico yebätä aune niaratre nämene ja mike rün nämene kukwe mike täte ye rüere.

Bati, John rikadre sobre ngwena ja ketamuko rünkwe konkrekasionte ie ye rün ribebare ie. Köbö ye arabe te dekä, John kise ngitianinkä nguseta jondron balinkwatare yebiti. Akwa, John tö namani rün kukwei mikai täte, yebätä ja kise mäkäni kwe dänkwäbiti aune nikani ja ketamuko rünkwe yekänti.

Niara namani yete ngwane, ja ketamuko rünkwe ye muko testiko Jehovakwe käkwe sobre ye kani ngäbiti. John kise nämene tikaninkä ye gani meri Testiko yekwe ngwane, John dimikani kwe. Kräkä nämene kwe yebiti John kise ye kräkäi mikani kwe aune kise mäkäni kwe dänkwäbiti. Ye bitikäre, te sribebare kwe kräke. Töi jämebiti meri Testiko yekwe blitabare raire Bibliabätä Johnbe.

John ñaka töi jatanina blo nitre Testiko kräke. Aisete kukwe ketebu ngwanintari kwe meri Testiko yei. Niara nämene nütüre, Jesús ye arabe Ngöbö aune ni rabadre orare María ie, akwa rün ñaka nämene töbike ja erebe ben. Meri Testiko ye ja kitani blite kukwe gujarati yebiti käkwe Biblia metaninte aune Biblia nämene dre driere kukwe ketebu yebätä ye mikani gare kwe John ie kukwe gujarati yebiti. Ye bitikäre, täräkwata “Estas buenas nuevas del reino” ye biani kwe John ie.

John ñäkäbare täräkwata yebätä ngwane, kukwe ye metre nükani gare ie. Nikani sacerdote iglesia kwe yete känti aune kukwe ngwanintari kwe meri Testiko ie ye arabe ngwantaribare kwe ie. Akwa sacerdote ye namani rubun, niara täkäbare kwe Bibliabiti aune ngratebare kore kwebiti: “¡Mä töita Satana erere! ¿Jesús ñaka Ngöbö ye medente mikata gare Bibliabätä? ¿Ni ñaka oradre María ie ye medente nieta? ¿Medente nieta?”. Sacerdote ja ngwani kore yebätä John töi namani niä aune niebare kwe ie: “Ti ñaka jataita jire iglesia católica yete”. Aune ye erere nuainbare kwe.

John jatani ja tötike Bibliabätä nitre Testiko ben, kukwe metre ye kani ngäbiti kwe aune jatani Jehová mike täte. Mräkätre mada käkwe ye erere nuainbare arato. John kise kia küde ruinkri ngitianinkä krati ye träin täbe ie aune tä mike ñärärä ngwane, kä 60 nikanina ta yete kukwe kwin nuainbare niara kräke ye köböire kukwe metre namani gare ie ye tä nüketa törö ie (2 Cor. 6:4, 6).