Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Ne gare mäi?

¿Ne gare mäi?

¿Nitre judío nämene dre nuainne abokänbätä Jesukwe ja kukwei kitadrekä ñäkäibare?

NGÖBÖKWE Kukwe biani Moisés ie ye ererebätä, ruäre ngwane namani ja kukwei kitadrekä. Akwa Jesús näire, nitre judío ye kwati krubäte nämene ja kukwei kitekä dre dre nie nämene kwetre ye jökrä bäsi mikakäre gare. Niaratre nämene kukwe metre niere ye bämikakäre nämene kukwe ye nuainne. Kukwe ñaka kwin nuain nämene kwetre ye Jesukwe ñäkäibare bobu ietre aune niebare: “Munkwe ‘jän’ nie ne ngwane, munkwe ‘jän’ nie kwatibe; munkwe ‘ñakare’ nie ne ngwane munkwe ‘ñakare’ nie kwatibe” (Mat. 5:33-37; 23:16-22).

Diccionario teológico tä mike gare, texto ruäre Talmud yebätä nieta nitre judío nämene käre ja kukwei kitekä dre dre nie nämenentre kwetre ye jökrä mikakäre gare. Nitre nämene ja kukwei kitekä ye meden mikadre nemen bare kwetre aune meden abokän ñaka mikadre nemen bare kwetre ye tärä Talmud tä mike gare kwin.

Jesús ñan aibe käkwe kukwe ye ñäkäibare. Ñodre, Flavio Josefo ni kukwe kira tikaka käkwe kukwe ne niebare nitre judío ruäre nämene kukwe mike täte yebätä: “Niaratre ñan ja kukwei kitekä, ñobätä ñan aune ja kukwei kitadrekä kwetre ye bäri käme ni ngökadre kwetre ye kräke ruin ietre. Nitre jökrä tä ja kukwei kitekä ne kwe ni madakwe mikadre era jai ye nitre ni ngökö nieta kwetre”. Tärä apócrifo nitre judío yekwe kädekata Eclesiástico o Sabiduría de Jesús Ben Sirá tä kukwe ye kwrere niere arato: “Ni iti tä ja kukwei kitekä krubäte, ye tä kukwe blo nuainne krubäte” (23:11). Aisete nitre nämene ja kukwei kitekä biti ñaka nämene mike nemen bare ye ñäkäibare Jesukwe. Nita käre kukwe metre niere ngwane, nikwe ñaka ja kukwei kitadrekä ne kwe nikwe dre dre niedre ye nitre madakwe mikadre era jai.