Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Ne gare mäi?

¿Ne gare mäi?

Kirabe sete, ¿erametre nitre nämene nura käme nökö tire nitre madakwe yete?

Kirabe kukwe kri nämene nemen bare abokän ükate nämene yebätä kukwe keta kabre tä blite ye ngätäite Gobran Justiniano tärä Digesto sribebare kä 1468 yete ye tä.

MATEO 13:24-26 yekänti Jesukwe niebare: “Ngöböta kite gobrane nibti ye rüere abko kukweta niken nakenkä, ne kwrere ti bike niere munye: Bati ni iti käkwe trigo nurai kuin metaninkä tirete jakrä, akwa ni jökrä nikani kibien angwane, kä bkänkä ye rüe jatani tiebe käkwe nura käme nökani trigo nurai kuin ye ngätäite, bti nikaninta. Yebti trigo rirabare, namani ngwäre angwane, nura käme ye ngwä namani arato abko sribikätre käkwe gani”. Nitre ruäre ie kukwe gare krubäte tä niere, kukwe bämikani ye ñaka metre. Akwa nitre romano kukwe ruäre ükaninte kirabe nämene niere ye erere, kukwe ye nuain nämene raba ruin nie.

Diccionario kukwe Bibliabätä mikakäre gare tä niere ye erere, kukwe ükaninte nitre romano kräke yebätä nie nämene ni iti käkwe nura käme nökadre tire ni madakwe yete ja ngie mikakäre ye nämene tuin käme. Kukwe ye erere ribe nämene jai angwane, kukwe ye nuain nämene metre raba ruin nunye. Ni iti ie kukwe gare kädekata Alastair Kerr tä mike gare, kä 533 Kristo ye bitikäre gobran romano kädeka nämene Justiniano käkwe tärä Digesto sribebare. Nitre romano kukwe keta kabre ükaninte ye tikani tärä yebätä aune Kristo ye bitikäre kä 100 aune kä 250 ye ngrabare nitre ie kukwe gare krubäte käkwe kukwe niebare ye nämene tikani tärä yebätä. Tärä Digesto yebätä ni iti ie kukwe gare krubäte kädeka nämene Ulpiano ye kädekateta aune ni iti käkwe nura käme nökani tire ni madakwe yete bätä nura kwe ye juani ngwarbe kwe yebätä niara blitabare. Ni kukwe käme nuainkä yekwe nura juani ngwarbe ni tire bökänkä yekän yebätä rabadre ngwian bien ütiäre ni sribikä tirete ie mikata gare tärä yebätä arato.

Nibira gare nie ye erere, kukwe ye nämene nemen bare Gobran romano nämene gobrane ye näire. Ye tä mike gare Jesukwe kukwe bämikani ye nämene nemen bare metre raba ruin nunye.