Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ | ¿ÑOBÄTÄ JESÚS JA TARE NIKANI AUNE MURIE KETANI?

¿Namani bare metre?

¿Namani bare metre?

Kä 33 yete, Jesús Nazaret murie ketani. Kukwe ngwarbe niebare rüere, nuainbare tare aune metani kribätä, ye ngwane ja tare nikabare krubäte kwe biti krütani. Akwa, Ngöbökwe mikaninta nire, biti köbö nikani 40 ta ye ngwane, Jesús nikaninta kä kwinbiti.

Tärä Ketabokä Bibliabätä Tä Blite Jesubätä tä Nuevo Testamento, o Kukwe Kristiano Tikani Griegore yebätä yekänti kukwe namani bare ye mikata gare nie. Akwa ¿kukwe ye jökrä namani bare metre? Kukwe ye mikadre gare jai ye ütiäte krubäte, ñobätä ñan aune kukwe ngwarbe kädrieta angwane nitre kristiano tä tödeke ngwarbe aune nünain kärekäre kä bä nuäre te käbämikata yei tö ngwanta ngwarbe (1 Corintios 15:14). Akwa, kukwe ye namani bare metre angwane, kukwe kwin tä ni kräke ja känenkäre. Yebätä, ¿Tärä Ketabokä Bibliabätä Tä Blite Jesubätä yekänti kukwe kädrieta ye kukwe metre o kukwe ngwarbe?

KUKWE KIRA MIKATA GARE

Kukwe ruäre kädrieta jerekäbe, akwa kukwe kädrieta Tärä Ketabokä Bibliabätä Tä Blite Jesubätä ye abokän tä tikani kwin jatäri. Ñodre, kä keta kabre täbe kä nengwane aune nitre kukwe kira tikaka tä blite nitrebätä ye kädrieta tärä yebätä (Lucas 3:1, 2, 23).

 Nitre kukwe tikaka siklo kena aune ketebukäre yete käkwe blitabare Jesubätä arato. * Nitre romano nämene nitre murie kete ño ye erere Jesús murie ketani kädrieta Tärä Ketabokä Bibliabätä Tä Blite Jesubätä yebätä. Ne madakäre, kukwe namani bare ye jökrä mikata gare mrebe aune metre ta, nitre ja tötikaka Jesukwe ruäre ñaka ja ngwani kwin ye kädrieta arato (Mateo 26:56; Lucas 22:24-26; Juan 18:10, 11). Ye tä mike gare nitre tärä ketabokä tikaka käkwe kukwe metre mikani gare aune kukwe mikani gare metre kwetre Jesubätä.

¿JESÚS GANINKRÖTA?

Jesukwe nünanbare ye metre nitre kwati kräke, akwa ganinkröta ye abokän ñaka tuin metre nitre ruäre ie. Nitre apóstol kwe akwa ñaka kukwe ye mikani era jai kenanbe (Lucas 24:11). Jesús ganinkröta ye bitikäre niaratre aune nitre ja tötikaka mada Jesukwe käkwe Jesús tuani köbö jene jene te ye ngwane namani metre kräketre. Ñodre, bati nitre 500 biti bäri käkwe Jesús tuani (1 Corintios 15:6).

Nitre ja tötikaka Jesukwe ñaka kä jürä ngwani jabätä aune kita raba ngite o murie keta raba kärera Jesús ganinkröta ye mikani gare kwetre nitre jökrä ie, nitre Jesús murie ketaka yei kukwe ye mikani gare kwetre arato (Hechos 4:1-3, 10, 19, 20; 5:27-32). ¿Jesús ganinkröta ye ñaka namani metre kräketre akräke niaratre nuaindre tare kärera blitadre kwetre Jesubätä? Ñakare. Ne madakäre, Jesús ganinkröta ye namani bare metre yebätä kukwe driebare kwe ye tä mate kwin nitrebätä mekerabe nükebe kä nengwane.

Jesús murie ketani aune ganinkröta kädrieta Tärä Ketabokä Bibliabätä Tä Blite Jesubätä ye tä kukwe kirabe ye mike gare metre. Mäkwe ja tötikai kukwe yebätä angwane, kukwe kädrieta ye namani bare metre ye rabai gare mäi. Akwa ñobätä kukwe ye namani bare ye rükai gare mäi angwane, rabai tuin bäri metre mäi. Kukwe kädrieta ja käne yekänti kukwe ye mikata gare.

^ párr. 7 Tácito, därebare kä 55 yete käkwe kukwe ne tikabare: “Kristo ye käbiti nitre ja kädekani kristiano, aune Tiberio nämene gobrane ye ngwane Poncio Pilato ni ji ngwanka yekwe Kristo murie ketamanabare”. Nitre mada kukwe kira tikaka käkwe blitabare Jesubätä ye abokän ni romano Suetonio aune ni judío Josefo (siklo kena), aune Plinio el Joven, gobranbare Bitinia (siklo ketebukäre kömikani ye ngwane).