Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Biblia tä dre niere?

¿Biblia tä dre niere?

¿Diablu ye abokän nire o dre?

¿MÄKWE NIEDRE Diablu ye abokän...

  • ... ni üaire?

  • ... kukwe käme tä ni töite yebiti bämikata?

  • ... jondron bämikata jerekäbe ja töite?

BIBLIA TÄ NIERE

Diablu blitabare Jesube aune tö namani tuai ja mike ngite (Mateo 4:1-4). Yebätä Diablu ye ñaka jondron bämikata jerekäbe ja töite ye kwrere aune kukwe blo ye ñaka bämikata jerekäbe niara yebiti. Ye ni metre aune töi käme krubäte.

¿BIBLIA TÄ DRE MADA NIERE?

  • Ángel töi kwin ye erere Diablu nämene, akwa “kena abti kä nüke mtare, [...] ñan tä kukwe era metre niere” (Juan 8:44). Ja mikani kwe ni ngökaka aune ja mikani kwe Ngöbö rüere.

  • Angeletre mada ja mikani Satanakri (Revelación [Apocalipsis] 12:9).

  • Diablu ye ñaka metre töta nemen nitre tuai nütüre (2 Corintios 4:4).

¿Diablu tä nitre gobraine?

NITRE RUÄRE TÄTRE NÜTÜRE ye abokän kukwe ngwarbe kädrieta, akwa nitre mada abokänbätä chokalitre ye jürä krubäte. Aune, ¿mä abokän töita ño?

BIBLIA TÄ NIERE

“Ni kä jökräbti temen [...] tä Satana ngututu ngoto täni” (1 Juan 5:19). Diablu tä nitre töi mike jondron keta kabre nuainne, akwa ñaka raba ni jökrä töi mike niara tö dre dre ie ye erere nuainkäre.

¿BIBLIA TÄ DRE MADA NIERE?

  • Diablu tä ni ngökö nitre kwati töi mikakäre bäri blo nieta (2 Corintios 11:14).

  • Ruäre ngwane, chokalitre raba nitre töi gobraine (Mateo 12:22).

  • Ngöbö diebiti, mä raba ja mike Diablu rüere aune nemen kwäre kisete (Santiago 4:7).