NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Noviembre 2017

Kukwebätä ja tötikai 25 diciembre 2017 nemen 28 enero 2018.

Ani kantare kä jutobiti

Nita nemen ja gaire kantakäre konkrekasionte ngwane, ¿ñokänti kä jürä ñan raba nemen nibätä kantakäre Ngöbö käikitaraka?

¿Nita Jehová känene ja kriemikakäre?

¿Juta ja kriemikakäre ye tä dre driere nie Jehovata ngite juen ta nibiti yebätä?

Nikwe kukwe ükadrete metre aune ni mada mikadre tuin bobre jai Jehová erere

¿Jehovata ni mike tuin bobre jai yebätä juta ja kriemikakäre ye tä dre driere nie? ¿Niara tä ja nire ye mike tuin ño jai yebätä tä dre driere nie? Aune ¿kukwe üketeta metre Jehovakwe ye tä bämike ño?

Ni jondron bianka töi kwinbiti ye kräke kukwe kwin rabai bare

Nita kä denkä jai, ja di nikwe aune jondron mada nikwe yebiti ni raba kukwe kwin Gobran Ngöbökwe yebätä driere.

Nitre ñaka Ngöbö mike täte tä kukwe niere yebätä ja ngübadrebiti

Nikwe ja ngübadrebiti ne kwe nitre ñaka Ngöbö mike täte tä kukwe niere ye ñan ni töi kwitadre. Ani kukwe ketarike ye mike gare jai.

Jondron kwin tä ni kräke ye ñaka riadrete nikän kukwe madabätä

Jondron kwin tä ni kräke yebätä Pablo blitabare ja mräkätre ben, akwa mikani mokre kwe arato, nane kukwe mada raba jondron kwin tä ni kräke ye denkä nikän.

¿Mäkwe dre nuaindre ne kwe ja rabadre ruin kwin mäi konkrekasion mada yete?

Mäkwe ja kwitani konkrekasion mada yete, yebätä kä jürä raba nemen mäbätä. ¿Dre raba mä dimike ne kwe ja rabadre ruin kwin mäi?