NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Marzo 2017

Kukwebätä ja tötikai 1 nemen 28 mayo 2017.

Nire nire mikadre ütiäte jai ye erere nikwe mikadre ütiäte jai

¿Nikwe nire nire mikadre ütiäte jai aune ñobätä? ¿Nikwe nitre mada mikadre ütiäte jai ye köböire dre dre kwin raba nemen nikwe?

Nikwe tödekadre aune kukwe kwin diandre nuaindre jai

Kukwe ruäre nita den nuaindre jai ye raba ni mike nüne ñaka käne ye erere. ¿Dre raba ni dimike kukwe kwin den nuaindre jai?

Nikwe Jehová mikadre täte ja brukwä tätebiti

Nitre nämene reire Judá, Asá, Jehosafat, Ezequías aune Josías ja mikani ngite. Akwa yebiti ta, niaratre Ngöbö mikani täte ja brukwä tätebiti niebare Ngöbökwe bätätre. ¿Ñobätä?

¿Kukwe nakaninkä kirabe ye tä kukwe meden ütiäte driere ja töi kräke nie?

Nitre kukwe blo nuainbare kädrieta Bibliabätä ye tä kukwe keta kabre mike gare ja töi kräke nie.

KUKWE KWE MIKATA GARE

Nändre nitre töbätä ben ye köböire kukwe kwin namanina tikwe

Kä kwati krubäte te William Samuelson sribibarera köbö täte Ngöbö kräke yete sribi keta kabre nuainbarera kwe, kukwe keta kabre ñaka nuäre ben ja tuanina kwe aune kukwe keta kabre käkwe kä mikanina jutobätä.

Jondron ngwä sribebare kirabe yebätä ni iti kädekateta Bibliabätä ye kä tä tikani

Kirabe kä 3,000 nikanina ta yete jondron ngwä sribebare kwani nitre arqueólogo ruäre ie kä 2012 yete. Jondron kwani ietre, ¿ye ñobätä käi namani juto bätätre?