NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Marzo 2016

Kukwebätä ja tötikai 2 nemen 29 mayo 2016 yete ye tä täräkwata nebätä.

“¿Ti raba ja mike misionero kwrere konkrekasion tikwe yete?”

¿Ni raba ja mike misionero kwrere konkrekasion nikwe yete?

Monso bati, ¿mä niena juto ja ngökakäre ñöte?

Kukwe ketamä ngwantarita abokän raba mä dimike kukwe den nuaindre jai.

Monso bati, ¿mä raba ja mike ño juto ja ngökakäre ñöte?

¿Mä jämi juto ja ngökakäre ñöte raba ruin mäi angwane mäkwe dre nuaindre? ¿Mä niena juto raba ruin mäi akwa mä rabadre ngübare ken niedre mä rün aune mä meyekwe mäi ye ngwane mäkwe dre nuaindre?

Nikwe sribidre gwairebe konkrekasion mikakäre keteitibe

Apocalipsis kapitulo 9 tä driere nie ni tädre keteitibe ye ütiäte krubäte.

Ji niken ni ngwena ja nire kokwäre yebiti Jehová tä juta kwe jie ngwen

¿Kukwe Jehovakwe ja jie ngwankäre nie nita känene ye ni raba bämike ño?

Nitre tä kukwe ngwentari

¿Ñongwane nitre Ngöbö mikaka täte namani ngite Babilonia Kri kisete? Satanakwe Jesús nuaninte ye ngwane, ¿erametre jänikani kwe templo yete?