Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Ne gare mäi?

¿Ne gare mäi?

Nitre nämene jondron nire rürübäine templo Jerusalén yete ye “ni gokä” niebare Jesukwe, ¿ye metre?

TÄRÄ Mateo yekänti mikata gare: “Jesús nikani Ngöbö juete gwi. Nitre nämäne jondron rürübäine, angwane jondron kökö jai, ye juanintari jökrä küken kwe. Krinkun kwata ngwian kwitakrä nitrekwe, arato ni nämäne ütü rürübäine kwe kürä nämäne ja täkräre, ye kwitaninkä jabiti ta tibien Jesukwe [...]. Angwane niebare kwe ietre: Tä tikani krörö täräbätä: Ju tikwe, ne abrä kädekadi Blita Ngwä Ngöböbe. Akwa munta mike ni gokä kämäkäi kwrere” (Mat. 21:12, 13, Ngöbö Täräe, tärä okwä ükaninte).

Kukwe kirabe yebätä mikata gare nitre jondron rürübäinkä templote ye nämene jondron rürübäine kabre krubäte nitre ie. Misná (Keritot 1:7) tä niere ye erere, bati, siklo kena yete, ütü kubu bian nämene kukwadre Ngöböi ye rürübäin nämene denario orore kwati ye näre. Ni sribikä nämene sribire köbö 25 te ngwian ganainkäre ye abokän denario orore kwati näre. Kukwe nämene ükaninte ye ererebätä nitre bobre nämene ütü bien kukwadre Ngöbö kräke, akwa ütü ye rürübäin namani bäri kabre yebätä ngwian ñaka namani kökara ietre (Lev. 1:14; 5:7; 12:6-8). Simeón ben Gamaliel ni dirikä yei kukwe ye ñaka namani tuin kwin, yebätä jondron biandre braibe kukwadre Ngöböi ribebare kwe. Ye köböire, ütü kubu ye rürübäin namani bäri brai mada.

Nibira gare nie ye erere, nitre jondron rürübäinkä templote ye nämene ngwian denkä nitre madakän aune töi nämene jondron tuabätä ere jakwe yebätä Jesukwe kädekani metre “ni gokä”.