Känändre nekänti

Indice yete känändre

“¡Töbika gare kwin mäi ye kwin krubäte Ngöbö kräke!”

“¡Töbika gare kwin mäi ye kwin krubäte Ngöbö kräke!”

DAVID, ni nünanka kirabe kä Israel yekänti, yekwe kukwe nebiti kukwe kwin niebare meri iti kädeka nämene Abigail ie. ¿Ñobätä nuainbare kwe? ¿Abigail yebätä dre raba nemen gare nie?

Rei Saúl nämene näin David jiebiti ye ngwane, Abigail namani gare David ie. Abigail nämene gure Nabal ben, ni jondron bökäne krubäte kwe oveja nämene krubäte kä tokwäre mötörikri kä Judá yekänti. David aune nitre nänkä ben ye namani “ki” ni kriemikakäre ye kwrere oveja aune nitre oveja ngübabitikä Nabalkwe ye kräke. Ye ngwane, David nitre juani mrö kärere Nabal ie (1 Sam. 25:8, 15, 16). David ñaka nämene jondron kärere ngwarbe Nabal ie, ñan ñobätä aune niaratre jondron Nabalkwe ye kriemikani.

Akwa Nabal kädeka nämene ño ye ererebätä ja ngwani kwe, ye abokän: “ni töi ñakare” gärätä. David nämene dre kärere ie ye kukweikäre ñäkäbare tare aune rubune kwe. Aisete niarakwe ñaka ja ngwani kwin yebätä David ja mikani juto niara mikakäre ja ngie nuin. Nabalkwe kukwe käme nuainbare yebätä kukwe tare namani rabadre bare niara aune nitre sribikä kwe yebätä (1 Sam. 25:2-13, 21, 22).

David ja töi mikani kukwe tare krubäte nuainne Nabalbätä nükani gare Abigail ie, yebätä ñaka kä jürä ngwani kwe jabätä aune ja töi mikani kwe blite Davidbe. David nämene ja kete Jehovabe yebätä rabadre töbike kwin ribebare kwe ie. Ne madakäre, David rabadre reire Israel aune nitre nänkä ben yei mrö biani ere kwe. Aune David ñaka kukwe käme krubäte nuaindre Ngöbö okwäkänti yekäre, Ngöbökwe Abigail mikani blite ben ye nükani gare ie. Niebare kwe Abigail ie: “¡Töbika gare kwin mäi ye kwin krubäte Ngöbö kräke! Mä köböire tikwe ñaka nitre mada därie ngie juni jabiti [...] yebätä Ngöbö tädre mäbe” (1 Sam. 25:18, 19, 23-35).

Nabal ñaka debe biani ye erere nikwe ñaka ja ngwandre ye nuäre rükadre gare nie. Ne madakäre, ni iti törbadre kukwe ñaka kwin nuaindi rabadre tuin nie ye ngwane, nikwe ja di ngwandre kukwe ye ketabätäkäre. Salmista ye erere nikwe kukwe ne ribedre Ngöböi: “Tikwe ja ngwandre kwin aune kukwe rabadre gare tie ye driere tie” (Sal. 119:66).

Kukwe gare nie ye ererebätä nikwe ja ngwanbare kwin ye nitre mada raba nütüre. Niedre kwetre o ñakare, akwa David kukwe niebare ne erere niaratre raba niere: “¡Töbika gare kwin mäi ye kwin krubäte Ngöbö kräke!”.