Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE KIRA MIKATA GARE

Kukwe kädriebare nitre jökrä kräke ye köböire kukwe metre namani gare ngutuä mrente Irlanda yekänti

Kukwe kädriebare nitre jökrä kräke ye köböire kukwe metre namani gare ngutuä mrente Irlanda yekänti

RU MRENTE jatani nemen Belfast Lough yekänti ngwane, kä ngutuäre kare yebätä ñänä trä namani mate dekä ye namani tuin menteni nitre braibe nämene rute yei. Ye namani bare sö mayo kä 1910 yete. Charles Taze Russell, nämene rute siba ye namani bärikekäre ngutuä mrente Irlanda yekänti. Ru Titanic aune Olympic kri krubäte sribe nämene ye namani tuin menteni Russell ie. Ja känenkäre Titanic ye nikani ngwarbe. * Ru mrente nämene nüke nünenkä yekänti Nitre Ja Tötikaka Bibliabätä ni jätä biti nibu nämene Russell ngübare.

Kä nikani 20 ta ye känenkri, ja mräkä Russell nämene Estados Unidos ye nikani kä madakänti kukwe kwin ye mikakäre gare kä jökräbiti tibien. Sö julio kä 1891 yete, janamane käne Irlanda. Ru City of Chicago te nikani ye jatanina nemen Queenstown (kä nengwane kädekata Cóbh) yekänti ngwane, Ñänä jatani niken nekä ye jutuabare menteni ie. Ye ngwane, rün aune meye käi medente mikani gare kwe ie ye nükaninta törö ie raba ruin nunye. Nitre nünanka kä bä nuäre yete känti namani ye ngwane, nitre yete töi nämene Ngöbö kukwei mikabätä gare jai nükani gare niara aune nitre nänkä ben yei.

Russell janamane bä kükü Irlanda. Niara janamane kena ye ngwane, nitre tö namani kukwe Ngöbökwe mikai gare jai ye köböire köbö madate niara janamanenta ye näire nitre kwati krubäte nükani kukwe mada kädriebare kwe ye kukwe nuakäre. Sö mayo kä 1903 yete niara janamanenta bobukäre ye ngwane, gätä nuainbare kwe juta Belfast aune Dublín yekänti, abokän mikani gare periódico keta kabre yebätä. Russell mikani gare, kukwe kädriebare kwe kädekata “La promesa bajo juramento” ye “nitre nämene yete namani kwekebe kukwe nuin”. Kukwe kädriebare kwe ye nämene blite Abrahán tödekabare aune kukwe kwin keta kabre rabai bare ni kräke ja känenkäre yebätä.

Kä Irlanda yekänti nitre tö namani kukwe mikai gare krubäte jai, yebätä Russell nikaninta bämäkäre Europa nitre yekänti. Sö abril kä 1908 yete, ja mräkätre nirike janamane Russell kain ngäbiti Belfast ru nemen nünenkä yekänti. Niarakwe kukwe kädriebare abokän mikani gare nitre ie ye kädriebare kwe köbö ye arabe te dere, abokän kädekata “La derrota del imperio de Satanás”. “Nitre tö namani kukwe Ngöbökwe mikai gare jai ye 300” namani yete. Nitre nämene yete ye iti käkwe kukwe keta kabre ngwanintari Russell ie, abokän Russell mikani gare kwin ie Kukwe Ngöbökwe yebiti. Juta Dublín yekänti, O’Connor ni sribikä Asociación Cristiana de Jóvenes yebe käkwe nitre 1,000 biti bäri nämene ja ükaninkrö ye töi mikani ja mike Nitre Ja Tötikaka Bibliabätä ye rüere. ¿Dre namani bare?

Köbö ye näire dre namani bare ye ani bämike ja töite. Ni iti tö nämene kukwe Bibliabätä mikai gare jai ye nikani kukwe kädriei ni jökrä kräke abokän mikani gare periódico The Irish Times yebätä ye kukwe nuin. Namani yete ngwane, ni nämene kwati krubäte yebätä täkärä ñaka namani kwen ie. Ni ye namani kwekebe ni kukwe kädriekä ye kukwe nuin. Ni kukwe kädriekä dokwä nämene ngwen, klo nga aune nämene sako nga drüne kitani jabätä ye namani dikekä nekwäre sekwäre kise mikare kwärä kukwe kädriere plataforma yekänti. Texto ketare ketare ye namani mike gare kwin jatäri, ye köböire ni iti  tö nämene kukwe Ngöbökwe mikai gare jai nämene niara kukwe nuin yei kukwe metre Bibliabätä ye jatani nüke gare bäri kwin. Kä ye näire bosina ñaka nämene, akwa ni kukwe kädriekä ye kukwe namani ruin kwin aune ora krati biti ötare te nitre nämene ja ükaninkrö ye namani kwekebe kukwe nuin. Biti, O’Connor aune nitre ja ketamuko kwe ye namani kukwe keta kabre ngwentari ni kukwe kädriekä yei, akwa niarakwe kukwe ye mikani gare kwin Bibliabiti ietre. Nitre nämene ja ükaninkrö ye namani kise mete kä jutobiti. Gätä namani bare ye bitikäre, ni iti tö nämene kukwe Ngöbökwe mikai gare jai ye nikani ja mräkätre kokwäre kukwe mikakäre gare bäri jai. Nitre ruäre tä mike gare ye erere, kukwe kädrie nämene ye köböire nitre kwati ie kukwe metre ye namani gare.

Sö mayo kä 1909 yete, ja mräkä Russell nämene Nueva York ye nikani bäbokäkäre Irlanda ru Mauretania yete. Kä ye ngwane, ja mräkä Huntsinger nikani Russell ben. Ye köböire niaratre nämene näin mren krite ta ye ngwane, ja mräkä Huntsinger rabadre kukwe La Atalaya yebätä tike kräke. Russell namani Belfast ye ngwane, nitre 450 nämene ja ükaninkrö ye kräke kukwe kädriebare kwe, yete täkärä ñaka namanina mada yebätä nitre 100 namani nünaninkä krö.

Ja mräkä Russell tä Lusitania yete

Russell nikani bärikekäre Irlanda ye ngwane, kukwe ye erere bäsi namani bare. Juta Dublín yekänti, ja mräkä Russell kukwe kädriebare ni jökrä kräke ye bitikäre, ni teólogo nämene gare kwin nitre jökrä ie abokän nikani O’Connor ben nämene kukwe ngwentari jai ye Russell mikani gare ie Bibliabiti. Nitre nämene ja ükaninkrö yebätä kä namani juto krubäte. Jetebe se kwrere, Russell aune nitre nänkä ben nikani ru nänkäre jötrö ngwarbe yete nänkäre Liverpool, ye bitikäre ru Lusitania yete nikani juta Nueva York kokwäre. *

Köbö 20 mayo kä 1910 yete, kukwe kädriebare ye mikani gare periódico The Irish Times yebätä.

Kä 1911 yete, Russell janamane bä ti aune bä kükükäre Irlanda ye ngwane, kukwe kädriebare kwe ye mikani gare arato. Sö abril kä 1911 yete, Russell kukwe kädriebare Belfast kädekata “La vida después de la muerte” abokän kukwe nuakäre nitre 2,000 nükani ye Nitre Ja Tötikaka Bibliabätä 20 käkwe kani ngäbiti. O’Connor aune ni mada ji ngwanka kukwe ngwarbe yebätä namani Dublín yekwe kukwe keta kabre ngwanintari. Niaratre kukwe ngwanintari Russell ie ye Russell mikani gare ietre Bibliabiti ye namani tuin kwin krubäte nitre nämene ja ükaninkrö yei. Sö octubre aune noviembre yete, Russell janamane juta mada mada yekänti ngwane, nitre kwati krubäte janamane niara kukwe nuin. Gätä nuain nämene Dublín ye O’Connor aune nitre 100 janamane ketabätäkäre, akwa nitre nämene ja ükaninkrö yekwe ja mikani Russell yekri.

Kä ye ngwane, ja mräkä Russell nämene metrere kukwe kädriere ni jökrä kräke, akwa “juta Jehovakwe yete ni jökrä ütiäte” ñan ñobätä aune “sribi ne ñaka ni kä nebätä yekwe, ñakare aune Ngöbökwe” niebare kwe. Russell kukwe keta kabre kädriebare abokän mika nämene gare nitre ie ye nuainbare käne Gätä Ni Jökrä Kräke nuainta kä nengwane ye kräke aune ye köböire kukwe metre Bibliabätä ye Russell mikani gare kwin nitre ie. Ye köböire, juta keta kabre känti konkrekasion namani ükaninte aune kukwe metre ye namani gare kä Irlanda yekänti. (Kä Gran Bretaña yete Kukwe kira mikata gare).

^ párr. 3 Kä nikani bäsi kubu ta ye bitikäre ru Titanic nikani ñöte nguse.

^ párr. 9 Sö mayo kä 1915 yete, Lusitania nämene kä Irlanda mötörikri ken ye täkäni bomba ñöte yebiti.