NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Enero 2018

Kukwebätä ja tötikai 26 febrero nemen 1 abril 2018.

JA TÖI JEÑEBITI NIKANINTRE SRIBIRE

Ja töi jeñebiti nikanintre sribire Madagascar

Ja mräkätre ruäre nikanintre Gobran Ngöbökwe kukwei driekäre bäri kä madagascar yekänti ye mä raba mike gare jai.

“Nitre tä nainte yei tä ja di bien”

Kä krüte jatai nökrö bäri ja ken ye ngwane kukwe keta kabre jatai nemen bare. Nikwe ja di kärädre Jehovai ye texto kä 2018 kräke tä ngwenta törö nie.

Jesús Ja Nire Biani Ngwanta Törö Jai aune ni kristiano tä keteitibe

¿Jesús Ja Nire Biani Ngwanta Törö Jai ye tä ni dimike ño nemen keteitibe? ¿Jesús Ja Nire Biani Ngwanta Törö Jai ye ñongwane nuaindi mrä?

Jondron jökrä tärä Jehovakwe, ¿se ñobätä nikwe jondron biandre ie?

Nita jondron bien Ngöböi yebiti bämikata nita niara tarere arato. ¿Jondron ütiäte tä nikwe yebiti nikwe niara käikitadrekä ye köböire dre kwin tä nemen nikwe?

¿Nita nire tarere abokän köböire kätä juto nibätä?

¿Ngöbö tö ni tuai ja tarere ño aune nitre tä ja tarere ño kädekateta 2 Timoteo 3:2-4 yekänti ye ñobätä ñaka ja erebe? Yekwe ni dimikai ja tarere abokän köböire ja rabai ruin kwin nie aune kä rabai juto nibätä.

Nire nire tä Jehová mike täte aune nire nire ñaka nuainne ye raba nüke gare

¿Kä krüte nete nitre ñaka Ngöbö mike täte aune ni Ngöbö mikaka täte ye ñobätä töi ñaka ja erebe?

¿Ne gare mäi?

¿Nitre Israel kirabe ie kukwe nämene nemen jabätä ye nämenentre ükete jabe Kukwe biani Moisés ie ye ererebätä?