Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Ne gare mäi?

¿Ne gare mäi?

Nitre nünanbare kirabe nämene niken kä madakänti ye ngwane, ¿nämenentre ñukwä okwä bukekä ño?

TÄRÄ Génesis yekänti, Biblia tä niere Ngöbökwe ribebare Abrahán ie niara rikadre kä mente känti jondron kukwakäre ie. Biblia tä niere: “Bti ngi ngwian nämane burobtä Abrajankwe, diani timon kwe, mikani Isaa kötärä kwe, bti niara abko käkwe kucho btä ñukwä diani kisete, ben nikani gwaire ngobobe” (Génesis 22:6, Jändrän Jökrä Namani Bare Ño Kena).

Nitre nünanbare kirabe ye nämene ñukwä okwä bukekä ño ye Biblia ñaka mike gare. Aisete, ¿Abrahán aune Isaac käkwe ñukwä okwä bukaninkä biti nikanintre ngwena o ñakare? Abrahán aune Isaac nänbare mente krubäte yebätä ñukwä okwä ye ñaka raba nemen bukaninkä raire ietre niebare ni iti ie kukwe Bibliabätä gare krubäte yekwe. Abrahán aune ngobo kwe ye nikani jondron ñukwä okwä bukaraka ye jökrä ngwena jai raba ruin ie nieta kwe.

Akwa kä ye näire ñaka nämene nemen nuäre ñukwä okwä bukadrekä nieta nitre mada ie kukwe gare krubäte yekwe. Aisete, nitre nämene ñukwäbada nämenena bukaninkä yebiti ñukwä okwä mada bukekä. Nitre nünanka niaratre bäre ie ñukwäbada nämenena bukaninkä yebiti nämenentre nuainne raba ruin nie. Abrahán jämi niken ye känenkri ñukwäbada ükaninkrö kwe ngwandre jai ruin nitre kwati ie kukwe gare krubäte yei. Jondron ngwä olla kwrere abokän mäkäte nämene jabätä cadenabiti yete Abrahán nikani ñukwäbada ye ngwena ruin ietre (Isaías 30:14). Aisete, Abrahán tö namani ñukwä okwä bukaikä ye ngwane, ñukwäbada aune ngi oto kiakia yebiti ñukwä okwä bukaninkä kwe raba ruin nie.