Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Törö mäi?

¿Törö mäi?

¿Täräkwata Ni Mikaka Mokre sribeta mrä mrä jatäri yebätä mäkwe ñäkäbarera? Ye erere ngwane mä raba kukwe ngwantarita ne mike gare metre:

¿Ni mada kadre ngäbiti ja erebe ye Jesukwe nitre dimikani ño mike nüke gare jai?

Jesús näire, nitre judío kwati krubäte ñaka nämäne ni mada kain ngäbiti ja erebe. Ja töi mikadre bobre ye ñobätä ütiäte krubäte ye Kristo käkwe kädekaninte aune nitre kwata bä jene jene ie ja nämäne nemen ruin bäri bökän ye blo niebare kwe. Ni jökrä nänkä niara jiebiti ye rabadre ja mike tuin jai ni ja mräkäre ye erere (w18.06, página 9 aune 10).

Moisés dre nuainbare köböite Ngöbökwe ñaka tuanimetre niken Kä Käbämikani yekänti, ¿ye tä dre driere ja töi kräke nie?

Moisés nämäne ja kete kwin Jehovabe (Deut. 34:10). Nitre israelita nämäne näin mrä kä 40 te kä ngwarbe nötare yete ngwane, bobukäre niaratre namaninta ñäke ñö ñaka namani yebätä. Ngöbökwe niebare Moisés ie niara ñäkädre jä ie. Moisés nuaindre ye erere näre akwa niara jä ye metani. Moisés ñaka Jehová kukwei mikani täte o jondron ñan tuabare nuainbare kwe yebiti ñaka Jehová käikitaninkä kwe, yebätä Jehová namani rubun kräke raba ruin nie (Núm. 20:6-12). Kukwe ye tä mike gare nie, nikwe Jehová mikadre täte aune käikitadrekä ye ütiäte krubäte (w18.07, página 13 aune 14).

¿Dre tuin ni madabätä nie yebätä nikwe blitadre blo ngwane dre raba nemen bare nibätä?

Kukwe ketamä köböite nitre kwati ñaka tä töbike kwin ni madabätä: ni kwata bä ño o ni nüne juta madate, ni ngwian bökäne aune kä nuäi nibiti. Jehová tä nitre kain ngäbiti ja erebe ye erere nikwe nitre kadre ngäbiti ye ütiäte krubäte (Hech. 10:34, 35) (w18.08, página 8 nemen 12).

¿Ja mräkätre niena umbre ye raba konkrekasion dimike ño?

Nitre ji ngwanka niena umbre ye ñaka niena sribi nuain nämäne käne kwetre ye erere nuainne akwa täbe ütiäte Ngöbö kräke aune niaratre raba ni mada dimike krubäte. Nitre ji ngwanka niena umbre ye raba ja ngwaitre muko ñaka Testiko yebe blite bäri, nitre tä tibo kukwe ja üairebiti ye dimike aune nitre mada tötike Bibliabätä aune kukwe ükaninte jene jene kukwe driekäre ye ererebätä tätre kukwe driere (w18.09, página 8 nemen 11).

¿Tärä, täräkwata aune video dirikäre ye meden meden tä nikwe?

Jondron kukwe driekäre tarjetas de contacto, täräkwata nitre nübaikäre, täräkwata kia ye tä 8 abokän nuäre blita kömikakäre aune La Atalaya aune ¡Despertad! Täräkwata ruäre, tärä ketebu tä nitre tötikakäre aune video ketabokä tä sribebare kwin krubäte, ye ngätäite video ¿Ñobätä ja tötikadre Bibliabätä? ye tä (w18.10, página 16).

Proverbios 23:23 tä niere ye erere, ¿ni kristiano käkwe dre nuaindre ne kwe rabadre kukwe metre ye kökö?

Kukwe metre rabadre nikwe yekäre ñan nikwe ngwian biandre ütiäre. Akwa nikwe kä diandrekä jai aune ja di ngwandre ne kwe rabadre nikwe (w18.11, página 4).

¿Oseas käkwe Gómer ye mikani tuin ño jai ye tä dre driere nie?

Bä kabre Gómer ja mikani gure ni brare mada madabe. Akwa Oseas ngite juani tabiti aune nämäne ja mäkäninte Gómer ben. Ni brare o meri käkwe ja mikadre ngite ni madabe ye ngwane, muko ñaka ja mike ngite ye raba ngite juen tabiti. Ni brare o meri ye rabadreta muko ja mikani ngite yebe ngwane, niaratre ñaka raba ja tuenmetre nieta Bibliakwe (w18.12, página 13).