Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Törö mäi?

¿Törö mäi?

¿Täräkwata Ni Mikaka Mokre sribeta mrä mrä jatäri yebätä mäkwe ñäkäbarera? Ye erere ngwane, mä raba kukwe ngwantarita ne mike gare metre:

Monsotre blite kukwe medenbiti, ¿ye ñobätä nitre rüne nünanka juta madate rabadre ngwen törö jai dimikakäre kukwe ja üairebiti?

Monsotre munkwe tädre näin kwelate o tädre ja kete nitre madabe ye ngwane, jatai blite kukwe madabiti. Blita rabadre gare nie kukwe keta kabrebiti ye köböire kukwe kwin raba nemen nikwe. Niaratre ja ükadrekrö konkrekasion blite kukwe madabiti yete o blite kukwe kwetre yebiti yekänti ye tä gare nitre rüne ie. Konkrekasion blite kukwe medenbiti känti kukwe metre nüke gare bäri kwin monsotre ie aune konkrekasion medenkänti niaratre ririai bäri kukwe ja üairebiti yebätä nitre rüne rabadre töbike. Nitre rüne aune meyere kukwebätä ye ñaka rabadre töbike ja aibebätä, ñakare aune monsotre kwetre tä dre dre ribere jai yebätä rabadre ja töi mike (w17.05, página 10 nemen 12).

Jesukwe ngwanintari Pedro ie: “¿Mätä ti tarere bäri ne ngwä ya?”. Jesukwe “ne ngwä” niebare ye ngwane, ¿drebätä nämene blite? (Juan 21:15NGT)

Gwa nämene yete o Pedro nämene gwa rürübäine yebätä nämene blite raba ruin nie. Jesús murie ketani ye bitikäre, Pedro namaninta gwa gain. Sribi ye tuin ño ni kristiano ie yebätä nikwe töbikadre (w17.05, página 21 nemen 23).

Kürü tädre ni kristiano yekwe ja kriemikakäre nitre madabätä o ñakare rabadre gare nie yekäre, ¿nikwe dre ngwandre törö jai?

Ja nire nikwe ye ütiäte Jehová kräke. Nitre ja tötikaka Jesukwe ye rabadre ngitra rükäre den jai ja kriemikakäre ye Jesukwe ñaka niebare ietre (Luc. 22:36, 38). Ni Ngöbö mikaka täte tä ‘ngitra rükäre kwite azadón kwrere’. Ja nire nikwe ye bäri ütiäte jondron mada kräke. Nitre mada töita ño ye nikwe mikadre ütiäte jai aune nikwe ja di ngwandre ja ngwankäre kwin (2 Cor. 4:2) (w17.07, página 31, 32).

¿Jesús nünanbare ño kena kä tibienbätä ye ñobätä Mateo aune Lucas ñaka mikani gare ja erebe?

Mateo blitabare José yebätä. Ñodre, María nämene murore namani gare José ie, José gitiadre Egipto aune rikadreta Israel ye ángel iti niebare ie ye ngwane, dre nuainbare kwe ye Mateo mikani gare. Lucas blitabare bäri María yebätä. Ñodre, María nikani Elisabet känti ye ngwane, dre namani bare aune Jesús ja mikaninte templote ye ngwane, María dre niebare ye Lucas mikani gare (w17.08, página 32).

¿Dre dre namanina bare abokänbiti ta Biblia täbe nikwe?

Kukwe tikani Bibliabätä ye nüke gare jene kä nengwane nie. Gobrantre mada tä nemen gobrane ye näire kukwe medenbiti ni jökrä bäsi tä blite ye erere tä ükete blitakäre. Nitre blite ño ye kukweibiti Biblia kwitadre ye rüere ja mikanina (w17.09, página 19 nemen 21).

¿Dre köböire nita ja tarere metre?

Kukwe kwin Bibliabätä ja jie ngwankäre nie yei nita ja tuenmetre jie ngwandre ye ngwane, nita ja tarere metre abokän kädekata agápe. Ja tareta ye erere ye abokän ñaka ja töi mikata jerekäbe kwin ni mada kräke, ñakare aune jondron kwin nuainta nitre mada kräke yebiti bämikata (w17.10, página 7).