Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ükaninte jatäri dianinkä Ni Mikaka Mokre 2017 yebätä

Kukwe ükaninte jatäri dianinkä Ni Mikaka Mokre 2017 yebätä

Kukwe ye kädriebare täräkwata medenbätä ye mikata gare.

KUKWE JA TÖTIKARA

 • Ani kantare kä jutobiti, nov.

 • ¿Gobran Ngöbökwe jatai ye ngwane dre dre ñaka rabaira?, abr.

 • Jehová gobran kri yekri nikwe ja mikadre, jun.

 • Jehová köböire mäkwe dre dre nuaindre ye rabadre bare kwin mäi, jul.

 • Jehová tä juta kwe jie ngwen, febr.

 • Jehová tä ni töi mike jäme kukwe jökräbätä, jun.

 • Jehová töita dre nuainbätä ye rabai bare metre, febr.

 • Jehovakwe kukwe ütiäte biani nie ye nikwe mikadre ütiäte jai, jun.

 • Jehovata ni mike tuin bobre jai ye erere nikwe nuaindre, sept.

 • Jondron kwin tä ni kräke ye ñaka riadrete nikän kukwe madabätä, nov.

 • Karo kräbokä aune corona kwati tä ni kriemike, oct.

 • Kä jäme Ngöbökwe abokän ñaka raba nüke gare ni kä nebätä ie, ag.

 • ¿Kukwe kwin nuainta ye nita mike tuin jai Jehová erere?, abr.

 • “Kukwe medenbätä mäkwe ja kukwei kitaka, ye mäkwe nuain”, abr.

 • Kukwe metre ye ñan ni ‘mikakäre nüne jäme jabe, ñakare aune rükäre jabe’, oct.

 • Kukwe mikani tuare Zacarías ie ye tä dre dre driere ja töi kräke nie, oct.

 • ¿Kukwe nakaninkä kirabe ye tä kukwe meden ütiäte driere ja töi kräke nie?, mzo.

 • Kukwe ütiäte krubäte ye nikwe ñaka käi kwitadrekä jabiti, jun.

 • “Mäkwe tö ngwan Jehovai aune mäkwe kukwe kwin nuain”, en.

 • “¿Mätä ti tarere bäri ne ngwä ya?”, mayo

 • Monsotre, ‘munkwe Ngöbö mika täte jankunu rabakäre kwäre’, dic.

 • Ni kökanintari: ye jondron kwin krubäte Ngöbökwe biani nie, febr.

 • “Ni Kukwe Ükatekä kä jökräbiti tibien” ye käre tä kukwe metre nuainne, abr.

 • ¿Ni nämene ja ngwen ño käne ye ñokänti ni raba tuenmetre kärekäre?, ag.

 • Ni ñaka raba kukwe jökrä ükete kaibe ye tädre gare nie ni nuateta ye ngwane, en.

 • ¿Ni ñaka raba kukwe jökrä ükete kaibe tädre gare nie ye ñobätä täbe ütiäte?, en.

 • Ni tädre juto biare sribikäre Jehová kräke, abr.

 • Ni törbadre dre nuain ye erere ni raba den akwle jai ye jondron ütiäte biani nie abokän nikwe mikadre ütiäte jai, en.

 • Nikwe ja taredre jankunu, mayo

 • Nikwe ja töi gobraindre, sept.

 • Nikwe Jehová mikadre täte ja brukwä tätebiti, mzo.

 • Nikwe kukwe bäri ütiäte känändre, jul.

 • Nikwe kukwe ükadrete metre aune ni mada mikadre tuin bobre jai Jehová erere, nov.

 • Nikwe “nitre menteni tä niken nüne kä madakänti” dimikadre Jehová mike täte kä jutobiti, mayo

 • Nikwe tödekadre aune kukwe kwin diandre nuaindre jai, mzo.

 • Nire nire mikadre ütiäte jai ye erere nikwe mikadre ütiäte jai, mzo.

 • ‘Nire nire tä ja muaire ben munkwe ja muaidre’, jul.

 • ¿Nireta juta Ngöbökwe jie ngwen kä nengwane?, febr.

 • Nita ja tarere bökän ye nikwe bämikadre metre, oct.

 • ¿Nita Jehová känene ja kriemikakäre?, nov.

 • ¿Nita juto biare kukwe ngübakäre bätärekä?, ag.

 • Nitre ñaka Ngöbö mike täte tä kukwe niere yebätä ja ngübadrebiti, nov.

 • Nitre rüne, munkwe monsotre munkwe dimika nemen töbätä rabakäre kwäre, dic.

 • ¿Nitre rüne nünanka kä madakänti raba monsotre kwetre dimike ño?, mayo

 • Ngöbö kukwei ye dite, sept.

 • Ngöbö nikwe ye kukwei täi kärekäre, sept.

 • “Ñaka kä jürä ngwan jabätä, [...] aune sribire”, sept.

 • ¿Ñobätä nikwe ‘Jehová käikitadrekä’?, jul.

 • ¿Ñokänti ni raba ja ngwen kärekäre ni bitin kwrere?, ag.

 • “Rükadita nire arato, ye abko gare kuin tie”, dic.

 • “Tita tö ngwen Ngöböi”, dic.

 • “Ye mäkwe mika gare nitre brare ja ngwen metre yei”, en.

KUKWE KWE MIKATA GARE

 • Ja mräkätre dite kukwe ja üairebiti ben tikwe sribiba ye köböire kukwe kwin namani tikwe (D. Sinclair), sept.

 • Jehovata dre nuainmana nie ye nita nuainne ngwane, tä kukwe kwin mike nemen bare ni kräke (O. Matthews), oct.

 • Kukwe kri yebätä nireta kä ngwen nüke jai yekwe kukwe kwin tä nemen (P. Sivulsky), ag.

 • Kukwe kwin ñaka nuain bä nun kräke akwa Jehová tä nuainne bätäkä ngwarbe nun kräke (D. Guest), febr.

 • Nändre nitre töbätä ben ye köböire kukwe kwin namanina tikwe (W. Samuelson), mzo.

 • Ni kukwe ñaka ruin tie akwa tita kukwe metre driere (W. Markin), mayo

 • Tikwe jondron jökrä tuametreba nänkäre Kristo jiebiti (F. Fajardo), dic.

KUKWE MADA

 • José käi Arimatea, oct.

 • Jondron ngwä sribebare kirabe yebätä ni iti kädekateta Bibliabätä ye kä tä tikani, mzo.

 • Nikwe ñaka nitre bä ye aibe mikadre ñärärä, jun.

 • ¿Nitre judío nämene dre nuainne abokänbätä Jesukwe ja kukwei kitadrekä ñäkäibare?, oct.

 • Nitre nämene jondron nire rürübäine templo Jerusalén yete ye “ni gokä” niebare Jesukwe, ¿ye metre?, jun.

 • Nitre nünanbare kirabe nämene niken kä madakänti ye ngwane, ¿nämenentre ñukwä okwä bukekä ño?, en.

 • “¡Töbika gare kwin mäi ye kwin krubäte Ngöbö kräke!” (Abigail), jun.

NITRE KRISTIANO TÄ JA NGWEN

 • Ja tare: ni töi ütiäte krubäte, ag.

 • Kukwe rabadre jabätä nie ye ükadrete aune nünandre jäme jabe, jun.

 • Mäkwe ja töi kriemika aune mäkwe ganandre, jul.

NITRE TÄ KUKWE NGWENTARI

 • Biblia tä kukwe niere ye ererebätä, ¿ni kristiano gure raba dispositivo intrauterino ye den jai ne kwe monso ñaka rabadre kwetre?, dic.

 • ¿Jesús nünanbare ño kena kä tibienbätä ye ñobätä Mateo aune Lucas ñaka mikani gare ja erebe?, ag.

 • “Kukwe bäri tare käkwe mun nötadre temen, ye ngäniene munkwe kwäräbedre ño abko Ngöbökwe mikadi gare munye” (1Co 10:13), febr.

 • ¿Ni raba kürü kökö jai ja kriemikakäre nitre madabätä?, jul.

 • Nitre Israel näire, ¿monso mubai ye mräkätre aibe köböire Mesías rükadre?, dic.

TESTIKO JEHOVAKWE

 • Ja töi mikani kwin kwe kräke, oct.

 • ¿Mäkwe dre nuaindre ne kwe ja rabadre ruin kwin mäi konkrekasion mada yete?, nov.

 • Ni jondron bianka töi kwinbiti ye kräke kukwe kwin rabai bare (ngwian bianta), nov.

 • Nikanintre kukwe driere Turquía, jul.

 • Nunta nüne jondron braibebiti ye tä kä mike juto nunbätä, mayo

 • “¿Ñongwane gätä kri rabaita bare ni kräke?” (México), ag.