NI MIKAKA MOKRE (TÄRÄKWATA JA TÖTIKARA) Diciembre 2017

Kukwebätä ja tötikai 29 enero nemen 25 febrero 2018.

“Rükadita nire arato, ye abko gare kuin tie”

¿Ñobätä ni raba tö ngwen nitre krütanina gaikröta yei?

“Tita tö ngwen Ngöböi”

¿Ni kristiano tä nitre krütanina gaikröta driere ye ñobätä ütiäte?

¿Törö mäi?

¿Täräkwata Ni Mikaka Mokre sribeta mrä mrä jatäri yebätä mäkwe ñäkäbarera? Ye erere ngwane, mä raba kukwe ngwantarita ne mike gare metre.

Nitre tä kukwe ngwentari

Kirabe sete, ¿monso mubai mräkätre jatadre jatäri ye aibe köböire Mesías rükadre?

Nitre tä kukwe ngwentari

Biblia tä kukwe niere ye ererebätä, ¿nitre kristiano gure raba dispositivo intrauterino ye den jai ne kwe monso ñaka rabadre kwetre?

Nitre rüne, munkwe monsotre munkwe dimika nemen töbätä rabakäre kwäre

Monsotre tö ja diainkä mento Ngöbö kräke aune tö ja ngökai ñöte ye tä niere rün aune meye kwetre ie ngwane, nitre rüne aune meyere kwati tä nemen töbike krubäte. ¿Ño nitre rüne raba monsotre kwetre dimike nirien kukwe ja üairebiti rabakäre kwäre?

Monsotre, ‘munkwe Ngöbö mika täte jankunu rabakäre kwäre’

Ja ngökata ñöte ye kukwe ütiäte tä nuaindre nie, akwa monsotre bati ñaka rabadre kä jürä ngwen jabätä nuainkäre.

KUKWE KWE MIKATA GARE

Tikwe jondron jökrä tuametreba nänkäre Kristo jiebiti

Felix Fajardo yebiti kä nämene 16 ngwane ja mikani kwe kristiano. Kä nikanina 60 biti bäri ta niarabiti nänbätä Kristo jiebiti akwa niara ñaka ja töi kwite jire.

Kukwe ükaninte jatäri dianinkä Ni Mikaka Mokre 2017 yebätä

Kukwe dianinkä Ni Mikaka Mokre 2017 yebätä ye raba kwen mäi kukwe ükaninte jatäri nebätä.