Känändre nekänti

Indice yete känändre

Nitre tä kukwe ngwentari

Nitre tä kukwe ngwentari

¿Jesús nünanbare ño kena kä tibienbätä ye ñobätä Mateo aune Lucas ñaka mikani gare ja erebe?

Jesús nünanbare ño kena kä tibienbätä ye Mateo aune Lucas ñaka mikani gare ja erebe, ñan ñobätä aune niaratre kukwe jene jene tikani Jesubätä.

Mateo blitabare José yebätä. María nämene murore namani gare José ie aune dre nämene nakainkä ye ángel iti mikani gare köböre ie ye ngwane, dre nuainbare kwe aune ángel kukwe niebare ie ye mikani ño täte kwe ye Mateo mikani gare (Mat. 1:19-25TNM). José gitiadre Egipto mräkätre ben ye ángel iti niebare köböre ie aune mikani täte kwe ye Mateo mikani gare arato. Ne madakäre, José rikadreta Israel ye ángel ribebare köböre ie aune José nikaninta Israel bätä namani nüne Nazaret mikani gare kwe (Mat. 2:13, 14, 19-23TNM). Mateo kapitulo ketebu kena yebätä José kädekateta bä kükü akwa María kädekateta bäbokä aibe.

Ne madakäre, Lucas blitabare bäri María yebätä. Ángel Gabriel nikani María känti, María nikani Elisabet känti aune Jehová käikitaninkä kwe ye Lucas mikani gare (Luc. 1:26-56TNM). Jesús ja tare nikadi yebätä Simeón dre niebare María ie ye mikani gare kwe arato. Aune kä nämene 12 Jesubiti bätä nikani mräkätre ben templote ye näire dre namani bare Lucas mikani gare ye ngwane, María dre niebare ye aibe kädekaninte kwe. Ne madakäre, kukwe namani bare yekwe María töi mikani ñan krütare mikani gare kwe (Luc. 2:19, 34, 35, 48, 51). Lucas kapitulo ketebu kena yebätä, María kädekateta bä jätä biti bobu akwa José kädekateta bämä aibe. Aisete, José töbikabare ño aune dre nuainbare kwe ye Mateo mikani gare bäri, akwa María töbikabare ño aune dre nuainbare kwe ye Lucas mikani gare.

Mateo aune Lucas nitre nünanbare kirabe kädekaninte jatäri ye ñaka ja erebe arato. Nitre nünanbare José känenkri ye Mateo kädekaninte jatäri aune Josekwe Jesús ngübabare monso kwe kwrere yebätä Jesús rabai gobrane metre rei David täte mikani gare kwe. ¿Ñobätä? Ñan ñobätä aune Salomón ye köböire José ye jatani rei David yekri (Mat. 1:6, 16). Akwa, nitre nünanbare María känenkri ye Lucas kädekaninte jatäri aune Jesús jatani David “mräkäkri” yebätä rabai gobrane metre rei David täte mikani gare kwe (Rom. 1:3). ¿Ñobätä? Ñan ñobätä aune Natán ye köböire María jatani rei David yekri (Luc. 3:31). Akwa, Helí ngängän ye abokän María nieta, ¿se ñobätä Lucas niebare José ye Helí ngobo? Ñan ñobätä aune nitre kädekaninte jatäri yebätä nitre brare aibe kädekaninte. Aisete, José ye Helí monsoi niebare Lucakwe ye ngwane, José ye duana Helikwe gäräbare kwe (Luc. 3:23).

Mateo aune Lucas nitre nünanbare kirabe kädekaninte jatäri ye tä bämike metre Jesús ye Mesías käbämikani. Jesús jatani David yekri ye nämene gare kwin nitre ie yebätä nitre fariseo aune saduceo mikani era jai. Nitre nünanbare kirabe kädekaninte jatäri ye täbe ütiäte kä nengwane tödekakäre aune Ngöböta kukwe käbämike rabai bare metre yei tä ni mike tö ngwen.